Tiếng Việt

Select Language

Gregory B. Gagne, ChFC


Ông Gregory B. Gagne, ChFC, đến từ Exeter, New Hampshire, là Thư ký Ban điều hành MDRT. Ông là thành viên MDRT 21 năm với bốn lần đạt danh hiệu Court of the Table và 12 lần đạt danh hiệu Top of the Table. Ông cũng là Hiệp sĩ Excalibur Knight của Quỹ MDRT và làm việc trong Ban Quản trị của Quỹ. Ông Gagne là nhà sáng lập của Affinity Investment Group LLC, tập đoàn cung cấp dịch vụ quản lý tài sản và hoạch định phân phối. Hoạt động tình nguyện sâu rộng của ông tại MDRT bao gồm đảm nhiệm vị trí thành viên của Hội đồng Toàn cầu Top of the Table, Ủy ban Sắp xếp Chương trình Chung (PGA) và Ủy ban Phát triển Chương trình (PDC). Ông đã thuyết trình tại 12 Hội nghị MDRT. Ngoài vai trò lãnh đạo tại MDRT, ông Gagne còn là nguyên chủ tịch của NAIFA–New Hampshire và được trao giải NAIFA– Giải thưởng Tư vấn viên Ưu tú New Hampshire vào năm 2008.