ข้อมูลทั่วไป

325 West Touhy Avenue
Park Ridge, IL 60068 USA
โทรศัพท์: +1 847-692-6378
โทรสาร: +1 847-518-8921
info@mdrt.org

20 Bendemeer Road
#04-02, Cyberhub
Singapore, 339914 Singapore
โทรศัพท์: +65 6496 5505
asiapacific@mdrt.org

โทรศัพท์: +91 22 6708 4180
โทรสาร: +91 22 6708 4179
india@mdrt.org

Room 5176, 51F Raffles City Centre, 268 Xizang Middle Road
Huangpu District, Shanghai, 200001 P.R. China
โทรศัพท์: +86 021 2312 7608
โทรสาร: +86 021 2312 7628
asiapacific@mdrt.org