บริจาค

ลงทุนวันนี้ในองค์กรหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างผลลัพธ์ระดับโลก การบริจาคที่ได้รับจะนำไปหมุนเวียนลงทุนผ่าน Global Grants Program เราบริจาคให้กับการกุศลต่างๆ ตั้งแต่ผู้นำเยาวชนและการศึกษา ไปจนถึงการวิจัยทางการแพทย์และการพัฒนาชุมชน

สนับสนุนองค์กรการกุศล

เราบริจาคให้กับการกุศลที่ตรงกับความรู้สึกของสมาชิก MDRT เป็นอย่างดี เงินช่วยเหลือหลายรายการได้มอบให้กับองค์กรการกุศลตลอดทั้งปี หากคุณมีการกุศลที่คุณต้องการให้การสนับสนุน ให้พิจารณาการสมัครการให้เงินช่วยเหลือ

อาสาสมัคร

นับตั้งแต่การเป็นอาสาสมัครเพื่อระดมทุนที่ Phonathon การสร้างบ้าน หรือการมีส่วนร่วมใน Promise Appeal ในระหว่างการประชุมประจำปี MDRT คุณสามารถเป็นตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยการเป็นอาสาสมัครให้กับมูลนิธิ MDRT

ทุกสิ่งเป็นไปได้ด้วยผู้บริจาคของเรา

ผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิ MDRT ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ภายในอุตสาหกรรมและชุมชน เมื่อผู้บริจาคได้รับสถานะระดับอัศวิน ก็จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนที่มีความภักดีที่สุด และในการบรรลุผลและการเลื่อนระดับ บุคคลหนึ่งจะได้รับสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ คือ
• ริบบิ้นระดับอัศวินเพื่อผูกระหว่างการประชุมประจำปี MDRT
• หนังสือและใบรับรองประกาศระดับอัศวิน
• มีชื่อในรายงานประจำปีของมูลนิธิ (สำหรับผู้บริจาคปัจจุบัน)
• โอกาสอื่นๆ ในการยกย่องชมเชยเมื่อถึงระดับ Excalibur Society


ระดับอัศวิน Royal Order Excalibur
250,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ระดับอัศวิน Legion of Honor Excalibur
100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ระดับอัศวิน Excalibur
50,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ระดับอัศวิน Platinum
25,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ระดับอัศวิน Diamond
10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ระดับอัศวิน Gold
5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ระดับอัศวิน Silver
3,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ระดับอัศวิน Bronze
2,000 ดอลลาร์สหรัฐ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าที่ MDRTFoundation.org หรืออีเมลไปที่ foundation@mdrt.org