ไทย

Select Language

มูลนิธิ MDRT เป็นหน่วยงานการกุศลของ Million Dollar Round Table (MDRT) องค์กรให้ทุนระดับโลก 501(c)(3) ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิก MDRT ภารกิจของมูลนิธิ MDRT คือการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกและอุตสาหกรรมและเพื่อให้เงินทุนแก่องค์กรการกุศลที่มีค่าทั่วโลก

มูลนิธิ MDRT มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 60 ปีในการส่งเสริมให้สมาชิกเป็นผู้นำการกุศลในชุมชนของตนเองและในระดับสากล และประสบความสำเร็จในการมอบเงินช่วยเหลือกว่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับองค์กรใน 50 รัฐและ 70 มูลนิธิ MDRT มีประวัติความเป็นมายาวนาน 60 ปีในการส่งเสริมให้สมาชิกเป็นผู้นำการกุศลในชุมชนของตนเองและในระดับสากล และประสบความสำเร็จในการมอบเงินช่วยเหลือกว่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับองค์กรใน 50 รัฐและ 70 ประเทศ

ขอบคุณผู้บริจาค ผู้สนับสนุน องค์กรและกิจกรรมระดมทุนประจำปี มูลนิธิ MDRT สามารถให้การสนับสนุนองค์กรหลายร้อยแห่งในแต่ละปีผ่านโครงการทุนระดับโลกซึ่งให้บริการการกุศลที่หลากหลายทั่วโลก

องค์กรที่ได้รับเงินทุนบางส่วน ได้แก่ Make-A-Wish International, มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ, charity: water, Give Kids the World Village, Heifer International และ The Salvation Army

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาส่งอีเมล์ไปที่ foundation@mdrt.org