การประชุมประจำปีและ Global Conference

เวทีบรรยายหลักและเซสชันพิเศษ

- เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและเนื้อหาในอุตสาหกรรมที่นำเสนอ โดยผู้นำทางความคิดและวิทยากรที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ซึ่งครอบคลุม หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงิน เช่น กลยุทธ์การขาย การดำเนินธุรกิจ และความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน


MDRT Speaks

- การนำเสนอที่รวดเร็วโดยวิทยากรที่เป็นสมาชิก MDRT แบ่งปัน แนวคิดทางธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมและสร้างสรรค์บนเวทีบรรยายหลัก


Focus Sessions

- ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมที่เป็นสมาชิกและที่ไม่เป็นสมาชิก และผู้นำทางความคิดแบ่งปันความรู้ในหลากหลายประเภทรวม ทั้งผลิตภัณฑ์แผนคุ้มครอง การจัดการความมั่งคั่ง กลยุทธ์ การเกษียณอายุ การตลาด การแสวงหาผู้มุ่งหวัง กระบวนการ ทางธุรกิจ การจัดหาพนักงาน เทคโนโลยี ค่าธรรมเนียม และความสมดุลชีวิตการทำงาน
- เจาะลึกเซสชันการประชุมกลุ่มย่อย 60 นาที
- ผู้ฟัง: ผู้เข้าร่วมประชุม 500-3,000 คน


ConneXion Zone

- เฉพาะสมาชิก MDRT เท่านั้นที่มีสิทธิ์นำเสนอเซสชัน 20 นาทีเหล่านี้
- ประสบการณ์สไตล์งานเอ็กซ์โป ซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กันในหลาย โซนการบรรยายในหลากหลายภาษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำเสนอ แบบไม่มีภาพ
- ผู้ฟัง: ผู้เข้าร่วมประชุม 50-200 คน


โอกาสในการบรรยาย

เวทีบรรยายหลัก

- เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและเนื้อหาในอุตสาหกรรมที่นำเสนอโดยผู้นำทางความคิดและวิทยากรที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ซึ่งครอบคลุมหัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงิน เช่น กลยุทธ์การขาย การดำเนินธุรกิจ แรงจูงใจ นวัตกรรม แรงบันดาลใจ ภาพรวมเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน


Top of the Table Speaks

การนำเสนอที่รวดเร็วโดยวิทยากรที่เป็นสมาชิกระดับ Top of the Table แบ่งปันแนวคิดทางธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมและสร้างสรรค์บนเวทีบรรยายหลัก


Focus Sessions

- เซสชันการบรรยาย 45 นาทีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิคมากขึ้น และเสนอเนื้อหาเพื่อช่วยให้คุณสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องใน อาชีพการงานและชีวิตส่วนตัว
- ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการนำเสนอที่แตกต่างกันเพื่อให้คุณมี ส่วนร่วม Member Spotlight มีสมาชิกระดับ Top of the Table สองคนมาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของพวกเขาในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นมิตรและสไตล์การโต้วาที Deeper Dive session นําเสนอเนื้อหาที่เป็นโบนัสพิเศษจากวิทยากรเวทีบรรยายหลัก


โอกาสในการบรรยาย

เซสชัน Anchor

- งานนำเสนอจากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่สมาชิกเหล่านี้มีความยาว 30 ถึง 45 นาที และออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการสนทนาเกี่ยวกับการเติบโต ส่วนตัวและในอาชีพการงาน


เวิร์คช็อป

- เซสชันที่ขยายเวลาถึง 45 นาที "เจาะลึก" ในประเด็นเฉพาะและ ความท้าทายที่สมาชิกเผชิญอยู่ทุกวัน
- เซสชันส่วนใหญ่จะนำเสนอสองครั้ง
- ซึ่งรวมถึงวิทยากรที่เป็นสมาชิกและที่ไม่ได้เป็นสมาชิก


Member Quick Hits

- การสนทนาห้าถึงเจ็ดนาทีจากวิทยากรที่เป็นสมาชิกจากประเทศ สหรัฐฯ และแคนาดาในหัวข้อและงานที่มีความเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจ


เรียนเชิญส่งหัวข้อนำเสนอ


การประชุม MDRT ทั้งหมดที่ยอมรับหัวข้อนำเสนอมีดังต่อไปนี้ หากคุณต้องการได้รับพิจารณาสำหรับการประชุมในอนาคต (ไม่อยู่ในรายการ) คลิกที่นี่

การประชุม

วันที่

สถานที่

โอกาสในการบรรยาย

เปิดรับ


Annual Meeting

มิถุนายน 9-12, 2567

Vancouver, British Columbia

เวทีบรรยายหลักและ เซสชันพิเศษ

วิทยากรมืออาชีพสามารถติดต่อ Jason Harrington ได้ที่

jharrington@mdrt.org

โอกาสในการบรรยาย

เวทีบรรยายหลักและ เซสชันพิเศษ

เปิดรับ

วิทยากรมืออาชีพสามารถติดต่อ Jason Harrington ได้ที่

Open

jharrington@mdrt.org


ConneXion Zone

Closed

โอกาสในการบรรยาย

ConneXion Zone

เปิดรับ

Closed


Focus Sessions

Closed

โอกาสในการบรรยาย

Focus Sessions

เปิดรับ

Closed


MDRT SPEAKS

Closed

โอกาสในการบรรยาย

MDRT SPEAKS

เปิดรับ

Closed


Annual Meeting

วันที่

วันที่

สถานที่

สถานที่

เวทีบรรยายหลักและ เซสชันพิเศษ

วิทยากรมืออาชีพสามารถติดต่อ Jason Harrington ได้ที่

jharrington@mdrt.org

โอกาสในการบรรยาย

เวทีบรรยายหลักและ เซสชันพิเศษ

เปิดรับ

วิทยากรมืออาชีพสามารถติดต่อ Jason Harrington ได้ที่

Open

jharrington@mdrt.org

ConneXion Zone

Closed

โอกาสในการบรรยาย

ConneXion Zone

เปิดรับ

Closed

Focus Sessions

Closed

โอกาสในการบรรยาย

Focus Sessions

เปิดรับ

Closed

MDRT SPEAKS

Closed

โอกาสในการบรรยาย

MDRT SPEAKS

เปิดรับ

Closed


Global Conference

สิงหาคม 27-30, 2567

Dubai, UAE

เวทีบรรยายหลักและ เซสชันพิเศษ

วิทยากรมืออาชีพสามารถติดต่อ Val Fontanettaได้ที่

vfontanetta@mdrt.org

โอกาสในการบรรยาย

เวทีบรรยายหลักและ เซสชันพิเศษ

เปิดรับ

วิทยากรมืออาชีพสามารถติดต่อ Val Fontanettaได้ที่

Open

vfontanetta@mdrt.org


MDRT Speaks

โอกาสในการบรรยาย

MDRT Speaks

เปิดรับ

Open

ลิงก์สำหรับส่ง


Focus Session

Open – until December 8, 2023

Open

ลิงก์สำหรับส่ง

โอกาสในการบรรยาย

Focus Session

เปิดรับ

Open – until December 8, 2023

Open

ลิงก์สำหรับส่ง


Global Conference

วันที่

วันที่

สถานที่

สถานที่

เวทีบรรยายหลักและ เซสชันพิเศษ

วิทยากรมืออาชีพสามารถติดต่อ Val Fontanettaได้ที่

vfontanetta@mdrt.org

โอกาสในการบรรยาย

เวทีบรรยายหลักและ เซสชันพิเศษ

เปิดรับ

วิทยากรมืออาชีพสามารถติดต่อ Val Fontanettaได้ที่

Open

vfontanetta@mdrt.org

MDRT Speaks

โอกาสในการบรรยาย

MDRT Speaks

เปิดรับ

Open

ลิงก์สำหรับส่ง

Focus Session

Open – until December 8, 2023

Open

ลิงก์สำหรับส่ง

โอกาสในการบรรยาย

Focus Session

เปิดรับ

Open – until December 8, 2023

Open

ลิงก์สำหรับส่ง


สมาชิกระดับ Top of the Table

กันยายน 25-28, 2567

Kohala Coast, Hawaiʻi

เวทีบรรยายหลัก

โอกาสในการบรรยาย

เวทีบรรยายหลัก

เปิดรับ

Open


Top of Table Speaks

Closed

โอกาสในการบรรยาย

Top of Table Speaks

เปิดรับ

Closed


สมาชิกระดับ Top of the Table

วันที่

วันที่

สถานที่

สถานที่

เวทีบรรยายหลัก

โอกาสในการบรรยาย

เวทีบรรยายหลัก

เปิดรับ

Open

Top of Table Speaks

Closed

โอกาสในการบรรยาย

Top of Table Speaks

เปิดรับ

Closed


EDGE

พฤศจิกายน 4-6, 2567

Atlanta, Georgia

เซสชัน ANCHOR

วิทยากรมืออาชีพสามารถติดต่อ Katy Przybytekได้ที่

Closed

kprzybytek@mdrt.org

โอกาสในการบรรยาย

เซสชัน ANCHOR

เปิดรับ

วิทยากรมืออาชีพสามารถติดต่อ Katy Przybytekได้ที่

Closed

kprzybytek@mdrt.org


เวิร์คช็อป

Closed

โอกาสในการบรรยาย

เวิร์คช็อป

เปิดรับ

Closed


Quick Hits

Closed

โอกาสในการบรรยาย

Quick Hits

เปิดรับ

Closed


EDGE

วันที่

วันที่

สถานที่

สถานที่

เซสชัน ANCHOR

วิทยากรมืออาชีพสามารถติดต่อ Katy Przybytekได้ที่

Closed

kprzybytek@mdrt.org

โอกาสในการบรรยาย

เซสชัน ANCHOR

เปิดรับ

วิทยากรมืออาชีพสามารถติดต่อ Katy Przybytekได้ที่

Closed

kprzybytek@mdrt.org

เวิร์คช็อป

Closed

โอกาสในการบรรยาย

เวิร์คช็อป

เปิดรับ

Closed

Quick Hits

Closed

โอกาสในการบรรยาย

Quick Hits

เปิดรับ

Closed


แนะนำวิทยากร


คุณรู้จักคนที่คุณอยากเห็นบรรยายในการประชุม MDRT หรือไม่ โปรดแจ้งให้เราทราบ แชร์หน้านี้กับพวกเขาและสนับสนุนให้พวกเขาส่งหัวข้อนำเสนอหรือ กรอกแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ นี้ให้ครบถ้วน

แหล่งข้อมูลวิทยากร

โครงร่าง (Focus Session)

ชื่อเรื่องและคำอธิบาย

ชีวประวัติ

การเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่/การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ฟัง

ค้นหาตัวอย่างประวัติ ชื่อ คำอธิบาย และหัวข้อนำเสนอเพื่อช่วยในการสร้างผลงานของคุณ