• เรียนรู้
  • >
  • การเอาชนะความหลากหลายในสถานที่ทำงาน

มิ.ย. 02 2564

WATCH 00:07:31

การเอาชนะความหลากหลายในสถานที่ทำงาน

วิธีการเป็นผู้นำและทำงานร่วมกับทีมข้ามวัฒนธรรม

ปวีณนุช เชี่ยวธีรกุล (Paveennuch Cheowtirakul)