• เรียนรู้
  • >
  • วิธีใช้ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ในการแสวงหาผู้มุ่งหวังใหม่ ๆ

ก.ค. 30 2564

WATCH 00:05:28

วิธีใช้ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ในการแสวงหาผู้มุ่งหวังใหม่ ๆ

เรียนรู้เคล็ดลับวิธีการสร้างความประทับใจ ที่จะนำพาไปสู่การบอกต่อระหว่างลูกค้าเก่าสู่ลูกค้าใหม่ จากสมาชิก MDRT ประเทศไทย คุณปฏิพัทธิ์ ลิวเรืองกุล

ปฏิพัทธิ์ ลิวเรืองกุล (Patipat Liwrueangkul)