ไทย

Select Language


 

ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก

ความสำเร็จระดับมืออาชีพเป็นเพียงหนึ่งในเสาหลักที่สะท้อนถึงความเป็นเลิศของระดับ MDRT ในขณะที่สมาชิกจะต้องได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือรายได้ในระดับหนึ่งในระหว่างปี พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่เข้มงวด พวกเขาต้องรักที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทางด้านความจำเป็นทางการเงิน และมั่นใจว่าพวกเขาพร้อมในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ สมาชิก MDRT มาด้วยกันไม่ใช่เพื่อการได้รับเกียรติและผลประโยชน์ส่วนตัว แต่เพื่อแบ่งปันวิธีที่พวกเขามอบความสงบทางใจ ช่วยชีวิตและปกป้องอนาคตของลูกค้า


ข้อกำหนดรายปีตามประเทศ / ดินแดน

ผู้มีคุณวุฒิ สมาชิก Court of the Table Top of the Table ปัจจัยการแปลง

ค่าคอมมิชชั่น

รายได้

เบี้ยประกัน


การผลิตในสกุลเงินท้องถิ่นหารด้วยปัจจัยการแปลงจะสร้างจำนวนที่เทียบเท่ากับข้อกำหนดการผลิตของสหรัฐอเมริกา


วิธีการมีคุณสมบัติ 2020

 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

สมาชิกของ Million Dollar Round Table ควรระลึกไว้เสมอว่าการปฏิบัติตามอย่างสมบูรณ์และธรรมเนียมปฏิบัติของจรรยาบรรณทางธุรกิจของ Million Dollar Round Table จะช่วยสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานคุณภาพสูงสุดแห่งสมาชิกภาพ มาตรฐานเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและการประกันและต่ออาชีพการบริการทางด้านการเงิน อย่างไรก็ตามสมาชิกควร:

  1. ถือเอาประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงและทางอ้อม
  2. รักษามาตรฐานสูงสุดของความสามารถในวิชาชีพด้วยการแสวงหาวิธีรักษาและปรับปรุงความรู้ ทักษะและความสามารถในวิชาชีพ
  3. รักษาความลับอย่างเข้มงวดและระมัดระวังเป็นพิเศษในข้อมูลส่วนตัวและธุรกิจของลูกค้าทั้งมวล
  4. เปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งมวลอย่างเต็มที่และพอเพียงแก่ลูกค้าเพื่อการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
  5. ธำรงไว้ซึ่งความประพฤติอันดีงามในวิชาชีพประกันและบริการทางการเงินและ Million Dollar Round Table
  6. ถือว่าการแทนที่กรมธรรม์ หรือสินค้าการเงินต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเท่านั้น
  7. ยึดมั่นและปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อกำหนดของเขตปกครองที่ทำธุรกิจอยู่

ข้อกำหนดการเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ

เมื่อขอสมัครเป็นสมาชิก MDRT ผู้สมัครจากประเทศต่างๆตามรายชื่อด้านล่างนี้ต้องเป็นสมาชิกที่น่าเชื่อถือของสมาคมวิชาชีพ:

ออสเตรเลีย

บาฮามาส

แคนาดา

กรีซ

ฮ่องกง

ไอร์แลนด์

อิสราเอล

จาไมก้า

ญี่ปุ่น

มาเลเซีย

นิวซีแลนด์

ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์

ไทย

ตรินิแดดและโทบาโก

สหรัฐอเมริกา