Lời Hay Ý Đẹp Trong ngày

We can always assume the best, but we should prepare for the worst.

Anonymous Charlette Tenorio

September 26, 2021

Về MDRT

Được thành lập vào năm 1927, Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu Đô (MDRT), Hiệp hội các Chuyên gia Tài chính Hàng đầu®, là một hiệp hội toàn cầu, độc lập gồm các chuyên gia hàng đầu thế giới trong ngành bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ tài chính đến từ trên 500 công ty tại 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành viên MDRT đã chứng tỏ kiến thức chuyên môn thượng thừa, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp nghiêm ngặt và dịch vụ khách hàng nổi bật. Tư cách thành viên MDRT được thừa nhận trên toàn thế giới như tiêu chuẩn của sự xuất sắc trong ngành bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm trang www.mdrt.org và theo dõi họ trên Twitter @MDRtweet.


Hãy tìm sản phẩm và tài nguyên của MDRT ngay hôm nay.
Quỹ MDRT đã đóng góp 30 triệu đô la Mỹ để tài trợ cho các tổ chức từ thiện trên 72 quốc gia và toàn bộ 50 tiểu bang.

Tạp chí Round the Table

Five resolutions for you and your business

Tháng 1/Tháng 2 2020

Start your year right with these tips on business plans, difficult clients, office culture and more.

Đọc bài viết  
 

Blog MDRT

5 books to grow your career

One way MDRT members worldwide grow is through the books they read. Here are a few of their favorites

Tiếp tục đọc 

Bản tin âm thanh MDRT

What’s the most extreme thing you’ve done for a client?

MDRT members share the circumstances that prompted them to rise to the occasion.

Nghe ngay bây giờ 

 

Các nhà tài trợ

Nhà tài trợ cao cấp

Nhà tài trợ cao cấp

Nhà tài trợ cao cấp

Nhà tài trợ Hiệu suất