Hiệp hội các Chuyên gia Tài chính Hàng đầu®

Dành cho các chuyên gia mong muốn nhiều hơn nữa

Phát triển doanh nghiệp của bạn

Tài nguyên đa phương tiện của MDRT cung cấp kiến thức chuyên sâu để điều hành doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Gặp gỡ, chia sẻ, truyền cảm hứng

Phát triển trải nghiệm cá nhân và chuyên môn khi tham dự sự kiện MDRT

Mở rộng mạng lưới của bạn

Mở rộng mạng lưới bằng cách kết nối với thành viên MDRT khác qua Thư mục Thành viên.

Phát triển và Hướng dẫn

Tìm hiểu thêm về các mô hình cố vấn của MDRT và xem mô hình nào phù hợp với bạn

Lãnh đạo ngành

Tài nguyên học tập luôn luôn sẵn có nhằm giúp bạn phát triển doanh nghiệp.

Bạn có đủ điều kiện đạt MDRT không?

Ngoài lệ phí thành viên mỗi năm, thành viên còn phải đáp ứng một số cấp độ về phí bảo hiểm, tiền hoa hồng và thu nhập trong năm.

Dành cho Công ty

Tìm hiểu cách nộp thông tin của công ty và bảo đảm các chuyên gia của công ty được phê duyệt tư cách thành viên MDRT.

Mang đến cho các tư vấn viên - tài sản giá trị nhất của công ty — món quà là trở thành thành viên cộng đồng MDRT, cho phép họ tiếp cận nguồn tài nguyên không đâu có để tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp.

Xây dựng nhận thức và thúc đẩy tư vấn viên tham gia MDRT qua bộ công cụ thương hiệu của chúng tôi.

Đăng ký tư cách thành viên