2024 MDRT Executive Committee

MDRT is governed and managed by a five-member Executive Committee duly elected each year by the MDRT membership.


Ban Lãnh đạo


Ban Điều hành MDRT 2024

MDRT đươc quản lý và điều hành bởi Ban Điều hành gồm năm thành viên do thành viên MDRT bầu chọn hàng năm.

Gregory B. Gagne, ChFC

Gregory B. Gagne, ChFC

Chủ tịch MDRT

Gregory B. Gagne, ChFC, là Chủ tịch MDRT khóa 2024. Ông là thành viên MDRT 24 năm với 19 lần đạt Court of the Table và 15 lần đạt Top of the Table. Là Hiệp Sĩ Excalibur Knight của Quỹ từ thiện MDRT, ông đồng thời cũng là thành viên của Inner Circle Society và là thành viên trong Ban quản trị Quỹ. Gagne là người sáng lập Affinity Investment Group LLC, chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản và hoạch định phân phối. Hoạt động tình nguyện phong phú của ông tại MDRT gồm nhiều vai trò như Thành viên Hội đồng Toàn cầu và Chủ tịch Ban Cố vấn và Thành viên Hội đồng Toàn cầu Phát triển Chương trình 2020. Ông đã diễn thuyết tại 12 hội nghị MDRT. Ngoài vai trò lãnh đạo tại MDRT, Gagne còn là cựu chủ tịch của NAIFA–New Hampshire và được trao tặng giải thưởng Chuyên gia tư vấn tài chính xuất sắc của năm 2008.


Peggy Tsai, RFP, CCFP

Peggy Tsai, RFP, CCFP

Chủ tịch tiền nhiệm MDRT

Peggy Tsai, RFP, CCFP là Chủ tịch Tiền nhiệm MDRT khóa 2024. Bà là thành viên MDRT 22 năm với 15 lần đạt Court of the Table và sáu lần đạt Top of the Table. Bà cũng là Diamond Knight (Hiệp sĩ Kim cương) của Quỹ từ thiện MDRT và là thành viên của Hội Inner Circle Society. Là tư vấn viên tại Shin Kong Life Insurance Co., bà Tsai đã giành giải thưởng nhân viên bán hàng số một tại công ty của mình trong bảy năm liền. Bà đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tình nguyện cho MDRT, bao gồm Phó Chủ tịch Ban 2 của Ủy ban Truyền thông Thành viên (MCC), Chủ tịch MCC Khu vực và Chủ tịch MCC Vùng. Bà Tsai cũng đã tình nguyện tham gia nhiều hoạt động tại các hội nghị của MDRT cũng như diễn thuyết tại Hội nghị thường niên MDRT. Ngoài các hoạt động tại MDRT, bà Tsai đã nói chuyện trước nhiều khán thính giả là chuyên gia tài chính khác nhau và đóng góp cho các ấn bản ngành tại khu vực.


Carol Kheng, ChFC

Carol Kheng, ChFC

Phó chủ tịch thứ nhất MDRT

Carol Kheng, ChFC, là Phó Chủ tịch thứ nhất của MDRT khóa 2024. Bà là thành viên MDRT 25 năm với ba lần đạt Court of the Table và hai lần đạt Top of the Table. Là Platinum Knight (Hiệp sĩ Bạch kim) của Quỹ từ thiện MDRT, Kheng đồng thời cũng là thành viên của Inner Circle Society và là thành viên trong Ban quản trị Quỹ. Là nhà tư vấn tài chính lão luyện tại Công ty Bảo hiểm Prudential Singapore, bà Kheng tập trung hoạch định di sản cho các cá nhân có giá trị ròng cao. Hoạt động tình nguyện sâu rộng của bà tại MDRT gồm các vai trò như Phó chủ tịch Ban Sắp xếp Chương trình Chung (PGA) Hội nghị Toàn cầu, Phó chủ tịch Ban Nguồn lực Thành viên – Quản lý Doanh nghiệp và Phó Chủ tịch Ban hội nghị Experience MDRT 2014. Kheng là người nhận giải thưởng của Prudential Presidents’ Club (Câu lạc bộ Chủ tịch Prudential) năm 2020 và là thành viên Câu lạc bộ Prudential’s Quality Club Elite và Star Club (Câu lạc bộ Ngôi sao và Tinh hoa Chất lượng Prudential) từ năm 1996. Năm 2005, bà là thành viên sáng lập cũng như chủ tịch Câu lạc bộ MDRT của Prudential.


John F. Nichols, MSM, CLU

John F. Nichols, MSM, CLU

Phó chủ tịch thứ hai MDRT

John F. Nichols, MSM, CLU, là Phó Chủ tịch thứ hai MDRT khóa 2024. Ông là thành viên MDRT 23 năm với 18 lần đạt Court of the Table và 16 lần đạt Top of the Table. Ông là Cựu Chủ tịch Quỹ từ thiện MDRT cũng như là Hiệp sĩ Royal Order Excalibur Knight và thành viên của Hội Inner Circle Society. Ông Nichols là chủ tịch của Disability Resource Group Inc., một hãng đại lý bảo hiểm quốc gia do ông thành lập vào năm 1999. Ngoài ra, ông còn là đối tác của Acrisure, một nhà cung cấp dịch vụ công nghệ tài chính (fintech) toàn cầu. Ông Nichols từng phát biểu tại Hội nghị Thường niên MDRT năm lần và một lần tại Hội nghị Thường niên Top of the Table và MDRT Experience. Ông cũng đã phát biểu tại trên 500 chương trình và sự kiện trên toàn Hoa Kỳ.


Clay Gillespie, CFP, CLU

Gillespie is the 2024 Secretary of MDRT. He is a 22-year MDRT member with 20 Court of the Table and 19 Top of the Table qualifications. He is also an Excalibur Knight of the MDRT Foundation. Gillespie is a financial advisor, portfolio manager and managing director with RGF Integrated Wealth Management in Vancouver, British Columbia, Canada. He specializes in retirement income planning. Gillespie’s extensive MDRT volunteerism began in 2007, and he has since served on an array of committees in various roles. In 2019, Gillespie served as Global Council Member and Advisory Board Chair of the Top of the Table Division. He has also served as Global Council Member of the Finance Division. Other leadership positions include service as Captain of the 2015 MDRT Annual Meeting Focus Session Committee and Chair of several committees within the Top of the Table Division.


Bạn có phải là nhà quản trị doanh nghiệp hay cán bộ xác nhận đang cần hỗ trợ không?

Tìm hiểu cách nộp thông tin của công ty và bảo đảm các quản lý đại lý của công ty được xác nhận tư cách thành viên MDRT.

MDRT luôn bên bạn trong suốt sự nghiệp

Gia đình các Thương hiệu MDRT cung cấp cơ hội cho chuyên gia dịch vụ tài chính trong mọi giai đoạn sự nghiệp. Thông qua MDRT, MDRT Academy và MDRT Global Services (Dịch vụ Toàn cầu của MDRT), chúng tôi giúp những người giỏi nhất, sáng giá nhất thành công hơn nữa, xây dựng một cộng đồng xuất sắc, sống một cuộc sống giàu có và ý nghĩa.

Gia đình các thương hiệu MDRT

family of brands mdrt@2x.png

Bạn quan tâm muốn trở thành thành viên MDRT?