Ban Điều hành 2022

MDRT đươc quản lý và điều hành bởi năm thành viên Ban Điều hành được thành viên MDRT bầu một cách hợp lệ hàng năm.


Ban Lãnh đạo


Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF

Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF

Chủ tịch

Ông Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF, là Chủ tịch Ban điều hành MDRT khóa 2022. Ông là thành viên MDRT 37 năm với ba lần đạt Court of the Table và 20 lần đạt Top of the Table. Là Excalibur Knight (Hiệp sĩ Excalibur) của Quỹ từ thiện MDRT, ông Scritchfield đồng thời cũng là thành viên của Inner Circle Society và thành viên trong Ban quản trị Quỹ. Ông là nhà sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn tài chính Montgomery, một công ty hoạch định hưu trí tại Damascus. Kinh nghiệm hoạt động tình nguyện sâu rộng của ông tại MDRT gồm sáu lần làm việc trong Hội đồng quản trị MDRT và chín lần là Chủ tịch Ủy ban. Trong số nhiều chức vụ lãnh đạo đã đảm nhận, Scritchfield là Phó chủ tịch Ban và Chủ tịch Ban Cố vấn của Top of the Table và Phó Chủ tịch ban Xây dựng Chương trình Hội nghị Thường niên. Ông cũng diễn thuyết tại nhiều Hội nghị Thường niên MDRT và Hội nghị Thường niên Top of the Table, cũng như đại diện MDRT trên trường quốc tế.


Ian Green, Dip PFS

Ian Green, Dip PFS

Chủ tịch Tiền nhiệm

Ian Green, Dip PFS Chủ tịch Tiền nhiệm khóa 2022 của Ban điều hành MDRT. Ông là thành viên MDRT 23 năm với năm lần đạt Court of the Table và 15 lần đạt Top of the Table. Green cũng là Platinum Knight (Hiệp sĩ Bạch kim) của Quỹ từ thiện MDRT và là thành viên của Inner Circle Society. Ông là nhà sáng lập công ty hoạch định tài chính gia đình, Green Financial Advice, tại Luân Đôn. Hoạt động tình nguyện sâu rộng của ông tại MDRT gồm đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Ban và Chủ tịch Ban Cố vấn của Top of the Table năm 2017 và Chủ tịch Diễn đàn Chính/Ủy Ban Phiên họp Đặc biệt tại Hội nghị Thường niên 2016. Kinh nghiệm lãnh đạo trong ngành của ông gồm các cuộc nói chuyện thường xuyên để chia sẻ và kết nối, và ông từng giữ các vị trí như ủy viên quản trị của Quỹ Personal Finance Society Charitable Foundation, thành viên ban giám đốc của Hiệp hội Bảo hiểm Nhân thọ.


Peggy Tsai, RFP, CCFP

Peggy Tsai, RFP, CCFP

Phó chủ tịch thứ nhất

Bà Peggy Tsai, RFP, CCFP, là Phó chủ tịch thứ nhất Ban điều hành MDRT khóa 2022. Bà là thành viên MDRT 20 năm với tám lần đạt Court of the Table và năm lần đạt Top of the Table Bà cũng là Diamond Knight (Hiệp sĩ Kim cương) của Quỹ từ thiện MDRT. Là tư vấn viên tại Shin Kong Life Insurance Co., bà Tsai đã giành giải thưởng nhân viên bán hàng số một tại công ty của mình trong bảy năm liền. Bà đã nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo tình nguyện cho MDRT, bao gồm Phó chủ tịch ban của Ủy ban Truyền thông Thành viên (MCC) Ban 2, Chủ tịch khu vực MCC của Trung Quốc mở rộng và Chủ tịch Vùng MCC tại Đài Loan. Bà cũng tình nguyện đảm nhiệm nhiều vai trò cho các hội nghị của MDRT và đã thuyết trình tại Hội nghị Thường niên MDRT. Ngoài các hoạt động tại MDRT, bà cũng đã phát biểu tại nhiều buổi họp mặt của các chuyên gia tài chính tại Trung Quốc và đóng góp cho các ấn bản ngành tại khu vực.


Gregory B. Gagne, ChFC

Gregory B. Gagne, ChFC

Phó Chủ tịch thứ hai

Ông Gregory B. Gagne, ChFC, là Phó Chủ tịch thứ hai Ban điều hành MDRT khóa 2022. Ông là thành viên MDRT 22 năm với bốn lần đạt Court of the Table và 13 lần đạt Top of the Table. Ông cũng là Hiệp sĩ Excalibur của Quỹ từ thiện MDRT và tham gia Ban Quản trị Quỹ. Ông là nhà sáng lập tập đoàn Affinity Investment Group LLC, chuyên cung cấp dịch vụ quản lý tài sản và hoạch định phân phối. Hoạt động tình nguyện sâu rộng của ông tại MDRT gồm đảm nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Toàn cầu của Top of the Table, và Thành viên Hội đồng Toàn cầu Phát triển Chương trình 2020, chịu trách nhiệm về Sắp xếp Chương trình Chung (PGA) và Ủy ban Phát triển Chương trình cho Hội nghị Thường niên 2020 và Hội nghị Toàn cầu 2020.  Ông đã diễn thuyết tại 12 hội nghị MDRT. Ngoài công tác lãnh đạo tại MDRT, ông còn là cựu chủ tịch của NAIFA–New Hampshire và được trao tặng giải thưởng Chuyên gia tư vấn tài chính xuất sắc của NAIFA–New Hampshire năm 2008.


Carol Kheng, ChFC

Carol Kheng, ChFC

Thư ký

Carol Kheng, ChFC, là Thư ký của Ban điều hành MDRT khóa 2022. Bà là thành viên MDRT 23 năm với một lần đạt Court of the Table. Bà cũng là Gold Knight (Hiệp sĩ Vàng) của Quỹ từ thiện MDRT và tham gia Ban quản trị Quỹ. Là tư vấn viên về tài sản tư nhân tại Công ty Bảo hiểm Prudential Singapore, bà Kheng hiện tập trung vào hoạch định di sản cho cá nhân có giá trị ròng cao. Hoạt động tình nguyện sâu rộng của bà tại MDRT gồm các chức vụ như Phó chủ tịch Ban Sắp xếp Chương trình Chung (PGA) Hội nghị Toàn cầu, Phó chủ tịch Ban Nguồn lực Thành viên – Quản lý Doanh nghiệp và Phó Chủ tịch Ban hội nghị Experience MDRT 2014. Bà là người được trao giải thưởng của Prudential Presidents’ Club (Câu lạc bộ Chủ tịch Prudential) năm 2020 và là thành viên Câu lạc bộ Prudential’s Quality Club Elite và Star Club (Câu lạc bộ Ngôi sao và Tinh hoa Chất lượng Prudential) từ năm 1996. Trong năm 2005, bà là thành viên sáng lập cũng như chủ tịch Câu lạc bộ MDRT của Prudential.


Bạn có phải là nhà quản trị doanh nghiệp hay cán bộ xác nhận đang cần hỗ trợ không?

Tìm hiểu cách nộp thông tin của công ty và bảo đảm các quản lý đại lý của công ty được xác nhận tư cách thành viên MDRT.

MDRT luôn bên bạn trong suốt sự nghiệp

Gia đình các Thương hiệu MDRT cung cấp cơ hội cho chuyên gia dịch vụ tài chính trong mọi giai đoạn sự nghiệp. Thông qua MDRT, MDRT Academy và MDRT Global Services (Dịch vụ Toàn cầu của MDRT), chúng tôi giúp những người giỏi nhất, sáng giá nhất thành công hơn nữa, xây dựng một cộng đồng xuất sắc, sống một cuộc sống giàu có và ý nghĩa.

Gia đình các thương hiệu MDRT

family of brands mdrt@2x.png

Bạn quan tâm muốn trở thành thành viên MDRT?