Ban Điều hành 2022

MDRT đươc quản lý và điều hành bởi năm thành viên Ban Điều hành được thành viên MDRT bầu một cách hợp lệ hàng năm.


Ban Lãnh đạo


Ban Điều hành MDRT 2023

MDRT đươc quản lý và điều hành bởi Ban Điều hành gồm năm thành viên do thành viên MDRT bầu chọn hàng năm.

Peggy Tsai, RFP, CCFP

Peggy Tsai, RFP, CCFP

Chủ tịch MDRT

Peggy Tsai, RFP, CCFP là Chủ tịch MDRT khóa 2023. Bà là thành viên MDRT 21 năm với tám lần đạt Court of the Table và sáu lần đạt Top of the Table. Bà cũng là Hiệp sĩ Kim cương của Quỹ từ thiện MDRT và là thành viên của Inner Circle Society 2022. Bà Tsai, tư vấn viên của Shin Kong Life Insurance Co., đã bảy năm liên tiếp giành giải thưởng nhân viên bán hàng số một tại công ty của mình. Bà đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tình nguyện cho MDRT, bao gồm Phó Chủ tịch Ban 2 của Ủy ban Truyền thông Thành viên (MCC), Chủ tịch Khu vực MCC và Chủ tịch vùng MCC. Bà Tsai cũng đã tình nguyện tham gia một số hoạt động tại các hội nghị của MDRT và thuyết trình tại Hội nghị Thường niên MDRT. Ngoài các hoạt động tại MDRT, bà Tsai đã nói chuyện trước nhiều khán thính giả là chuyên gia tài chính khác nhau và đóng góp cho các ấn bản ngành tại khu vực.


Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF

Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF

Chủ tịch tiền nhiệm MDRT

Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF, là Cựu Chủ tịch tiền nhiệm MDRT khóa 2023. Ông là thành viên MDRT 38 năm với ba lần đạt Court of the Table và 21 lần đạt Top of the Table. Là Excalibur Knight (Hiệp sĩ Excalibur) của Quỹ từ thiện MDRT, ông Scritchfield đồng thời cũng là thành viên của Inner Circle Society và thành viên trong Ban quản trị Quỹ. Ngoài ra, ông còn là sáng lập viên và chủ tịch của Tập đoàn Montgomery Financial Group, một công ty về hoạch định hưu trí tại Damascus, Maryland, Hoa Kỳ. Lịch sử làm tình nguyện sâu rộng của ông tại MDRT bao gồm sáu lần đảm nhiệm công việc trong Hội đồng Quản trị MDRT và chín lần đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban. Trong số các vai trò lãnh đạo, ông Scritchfield từng là Phó Chủ tịch Ban Top of the Table, Chủ tịch Ban Cố vấn và Phó Chủ tịch Ban Xây dựng Chương trình Hội nghị Thường niên. Ông Scritchfield đã phát biểu tại nhiều Hội nghị thường niên MDRT và Top of the Table cũng như đại diện cho MDRT tại các hội nghị quốc tế khác nhau.


Gregory B. Gagne, ChFC

Gregory B. Gagne, ChFC

Phó chủ tịch thứ nhất MDRT

Gregory B. Gagne, ChFC, là Phó Chủ tịch thứ nhất Ban điều hành MDRT khóa 2023. Ông là thành viên MDRT 23 năm với bốn lần đạt Court of the Table và 14 lần đạt Top of the Table. Ông cũng là Hiệp sĩ Excalibur Knight của Quỹ Từ thiện MDRT, thành viên của Inner Circle Society và làm trong Ban Quản trị của Quỹ. Ông là nhà sáng lập tập đoàn Affinity Investment Group LLC, chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản và hoạch định phân phối. Hoạt động tình nguyện sâu rộng của ông tại MDRT bao gồm việc đảm nhiệm nhiều vai trò như Thành viên Hội đồng Toàn cầu của Top of the Table, và Thành viên Hội đồng Toàn cầu Phát triển Chương trình 2020, chịu trách nhiệm về Sắp xếp Chương trình Chung (PGA) và Ủy ban Phát triển Chương trình cho Hội nghị Thường niên 2020 và Hội nghị Toàn cầu 2020. Ông đã phát biểu tại 12 Hội nghị MDRT. Ngoài công tác lãnh đạo tại MDRT, ông còn là cựu chủ tịch của NAIFA–New Hampshire và được trao tặng giải thưởng Chuyên gia tư vấn tài chính xuất sắc của NAIFA–New Hampshire năm 2008.


Carol Kheng, ChFC

Carol Kheng, ChFC

Phó chủ tịch thứ hai MDRT

Carol Kheng, ChFC, là Phó Chủ tịch thứ hai Ban điều hành MDRT khóa 2023. Bà là thành viên MDRT 24 năm với một lần đạt Court of the Table và một lần đạt Top of the Table. Bà cũng là Hiệp sĩ Vàng (Gold Knight) và đã làm việc trong Hội đồng Quản trị của Quỹ MDRT. Là nhà tư vấn tài sản tư nhân của Công ty Bảo hiểm Prudential Singapore, bà Kheng hiện tập trung vào việc lập kế hoạch di sản cho những cá nhân có giá trị ròng cao. Hoạt động tình nguyện sâu rộng của bà tại MDRT gồm các vai trò như Phó chủ tịch Ban Sắp xếp Chương trình Chung (PGA) Hội nghị Toàn cầu, Phó chủ tịch Ban Nguồn lực Thành viên – Quản lý Doanh nghiệp và Phó Chủ tịch Ban hội nghị Experience MDRT 2014. Bà là người nhận giải thưởng của Prudential Presidents’ Club (Câu lạc bộ Chủ tịch Prudential) năm 2020 và là thành viên Câu lạc bộ Prudential’s Quality Club Elite và Star Club (Câu lạc bộ Ngôi sao và Tinh hoa Chất lượng Prudential) từ năm 1996. Năm 2005, bà là thành viên sáng lập và là chủ tịch Câu lạc bộ MDRT của Prudential.


John F. Nichols, MSM, CLU

John F. Nichols, MSM, CLU

Thư ký MDRT

John F. Nichols, MSM, CLU, là thư ký MDRT khóa 2023. Ông là thành viên MDRT 22 năm với hai lần đạt Court of the Table và 15 lần đạt Top of the Table. Ông cũng là hiệp sĩ Excalibur Knight và thành viên Legion of Honor của Qũy từ thiện MDRT, thành viên của Inner Circle Society và là Cựu Chủ tịch của Qũy từ thiện MDRT. Ông Nichols là chủ tịch của Disability Resource Group Inc., một hãng đại lý bảo hiểm quốc gia do ông thành lập vào năm 1999. Ngoài ra, ông còn là đối tác của Acrisure, một nhà cung cấp dịch vụ công nghệ tài chính (fintech) toàn cầu. Ông Nichols từng phát biểu tại Hội nghị Thường niên MDRT năm lần và một lần tại Hội nghị Thường niên Top of the Table và MDRT Experience. Ông cũng đã phát biểu tại trên 500 chương trình và sự kiện trên toàn Hoa Kỳ.


Bạn có phải là nhà quản trị doanh nghiệp hay cán bộ xác nhận đang cần hỗ trợ không?

Tìm hiểu cách nộp thông tin của công ty và bảo đảm các quản lý đại lý của công ty được xác nhận tư cách thành viên MDRT.

MDRT luôn bên bạn trong suốt sự nghiệp

Gia đình các Thương hiệu MDRT cung cấp cơ hội cho chuyên gia dịch vụ tài chính trong mọi giai đoạn sự nghiệp. Thông qua MDRT, MDRT Academy và MDRT Global Services (Dịch vụ Toàn cầu của MDRT), chúng tôi giúp những người giỏi nhất, sáng giá nhất thành công hơn nữa, xây dựng một cộng đồng xuất sắc, sống một cuộc sống giàu có và ý nghĩa.

Gia đình các thương hiệu MDRT

family of brands mdrt@2x.png

Bạn quan tâm muốn trở thành thành viên MDRT?