Tìm kiếm thành viên

Đại diện công ty và môi giới-đại lý có thể tìm kiếm thành viên MDRT. Thông tin này dành cho nhân viên văn phòng tại nhà sử dụng. Nếu bạn cần hỗ trợ về chức năng này, vui lòng email cho companies@mdrt.org hoặc gọi điện cho Bộ phận Dịch vụ Thành viên tại số +1 (847) 692-6378.

Bộ công cụ Thương hiệu

Hãy khuyến khích nhân viên của bạn thăng tiến trong nghề dịch vụ tài chính bằng cách sử dụng các công cụ marketing của chúng tôi sao cho phù hợp với công ty để xây dựng nhận thức của họ về các sự kiện và chương trình của MDRT.

Nhân viên thành công. Thành viên thành công.

Quyền lợi của Thành viên

MDRT cung cấp gói kết hợp gồm các sự kiện kết nối mạng lưới trực tiếp, tài nguyên trực tuyến và các đúc rút trong ngành có thể tiếp cận dễ dàng mà thành viên có thể sử dụng để xây dựng doanh nghiệp, củng cố chữ tín và sự tự tin với khách hàng.

Kết nối

Chương trình Cố vấn MDRT

Nhiều thành viên MDRT làm cố vấn cho thành viên dự bị trong quá trình các thành viên dự bị phấn đấu gia nhập cộng đồng MDRT. Chương trình cố vấn này chủ yếu nhắm đến thành công trong dài hạn của thành viên dự bị và cũng rất hữu ích với người cố vấn, giúp họ rà soát lại các thông lệ tốt nhất và có cơ hội thể hiện vai trò lãnh đạo.

Tìm hiểu thêm

Các hội nghị

Các sự kiện MDRT là cơ hội tụ họp của cộng đồng chuyên gia dịch vụ tài chính và mang đến nội dung đổi mới sáng tạo, diễn giả hạng nhất trong ngành và trải nghiệm kết nối mạng lưới không gì sánh bằng.

Tham gia