Ban Điều hành MDRT 2024

MDRT đươc quản lý và điều hành bởi Ban Điều hành gồm năm thành viên do thành viên MDRT bầu chọn hàng năm.

Gregory B. Gagne, ChFC

Gregory B. Gagne, ChFC

Chủ tịch MDRT

Gregory B. Gagne, ChFC, là Chủ tịch MDRT khóa 2024. Ông là thành viên MDRT 24 năm với 19 lần đạt Court of the Table và 15 lần đạt Top of the Table. Là Hiệp Sĩ Excalibur Knight của Quỹ từ thiện MDRT, ông đồng thời cũng là thành viên của Inner Circle Society và là thành viên trong Ban quản trị Quỹ. Gagne là người sáng lập Affinity Investment Group LLC, chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản và hoạch định phân phối. Hoạt động tình nguyện phong phú của ông tại MDRT gồm nhiều vai trò như Thành viên Hội đồng Toàn cầu và Chủ tịch Ban Cố vấn và Thành viên Hội đồng Toàn cầu Phát triển Chương trình 2020. Ông đã diễn thuyết tại 12 hội nghị MDRT. Ngoài vai trò lãnh đạo tại MDRT, Gagne còn là cựu chủ tịch của NAIFA–New Hampshire và được trao tặng giải thưởng Chuyên gia tư vấn tài chính xuất sắc của năm 2008.


Peggy Tsai, RFP, CCFP

Peggy Tsai, RFP, CCFP

Chủ tịch tiền nhiệm MDRT

Peggy Tsai, RFP, CCFP là Chủ tịch Tiền nhiệm MDRT khóa 2024. Bà là thành viên MDRT 22 năm với 15 lần đạt Court of the Table và sáu lần đạt Top of the Table. Bà cũng là Diamond Knight (Hiệp sĩ Kim cương) của Quỹ từ thiện MDRT và là thành viên của Hội Inner Circle Society. Là tư vấn viên tại Shin Kong Life Insurance Co., bà Tsai đã giành giải thưởng nhân viên bán hàng số một tại công ty của mình trong bảy năm liền. Bà đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tình nguyện cho MDRT, bao gồm Phó Chủ tịch Ban 2 của Ủy ban Truyền thông Thành viên (MCC), Chủ tịch MCC Khu vực và Chủ tịch MCC Vùng. Bà Tsai cũng đã tình nguyện tham gia nhiều hoạt động tại các hội nghị của MDRT cũng như diễn thuyết tại Hội nghị thường niên MDRT. Ngoài các hoạt động tại MDRT, bà Tsai đã nói chuyện trước nhiều khán thính giả là chuyên gia tài chính khác nhau và đóng góp cho các ấn bản ngành tại khu vực.


Carol Kheng, ChFC

Carol Kheng, ChFC

Phó chủ tịch thứ nhất MDRT

Carol Kheng, ChFC, là Phó Chủ tịch thứ nhất của MDRT khóa 2024. Bà là thành viên MDRT 25 năm với ba lần đạt Court of the Table và hai lần đạt Top of the Table. Là Platinum Knight (Hiệp sĩ Bạch kim) của Quỹ từ thiện MDRT, Kheng đồng thời cũng là thành viên của Inner Circle Society và là thành viên trong Ban quản trị Quỹ. Là nhà tư vấn tài chính lão luyện tại Công ty Bảo hiểm Prudential Singapore, bà Kheng tập trung hoạch định di sản cho các cá nhân có giá trị ròng cao. Hoạt động tình nguyện sâu rộng của bà tại MDRT gồm các vai trò như Phó chủ tịch Ban Sắp xếp Chương trình Chung (PGA) Hội nghị Toàn cầu, Phó chủ tịch Ban Nguồn lực Thành viên – Quản lý Doanh nghiệp và Phó Chủ tịch Ban hội nghị Experience MDRT 2014. Kheng là người nhận giải thưởng của Prudential Presidents’ Club (Câu lạc bộ Chủ tịch Prudential) năm 2020 và là thành viên Câu lạc bộ Prudential’s Quality Club Elite và Star Club (Câu lạc bộ Ngôi sao và Tinh hoa Chất lượng Prudential) từ năm 1996. Năm 2005, bà là thành viên sáng lập cũng như chủ tịch Câu lạc bộ MDRT của Prudential.


John F. Nichols, MSM, CLU

John F. Nichols, MSM, CLU

Phó chủ tịch thứ hai MDRT

John F. Nichols, MSM, CLU, là Phó Chủ tịch thứ hai MDRT khóa 2024. Ông là thành viên MDRT 23 năm với 18 lần đạt Court of the Table và 16 lần đạt Top of the Table. Ông là Cựu Chủ tịch Quỹ từ thiện MDRT cũng như là Hiệp sĩ Royal Order Excalibur Knight và thành viên của Hội Inner Circle Society. Ông Nichols là chủ tịch của Disability Resource Group Inc., một hãng đại lý bảo hiểm quốc gia do ông thành lập vào năm 1999. Ngoài ra, ông còn là đối tác của Acrisure, một nhà cung cấp dịch vụ công nghệ tài chính (fintech) toàn cầu. Ông Nichols từng phát biểu tại Hội nghị Thường niên MDRT năm lần và một lần tại Hội nghị Thường niên Top of the Table và MDRT Experience. Ông cũng đã phát biểu tại trên 500 chương trình và sự kiện trên toàn Hoa Kỳ.


Clay Gillespie, CFP, CLU

Gillespie is the 2024 Secretary of MDRT. He is a 22-year MDRT member with 20 Court of the Table and 19 Top of the Table qualifications. He is also an Excalibur Knight of the MDRT Foundation. Gillespie is a financial advisor, portfolio manager and managing director with RGF Integrated Wealth Management in Vancouver, British Columbia, Canada. He specializes in retirement income planning. Gillespie’s extensive MDRT volunteerism began in 2007, and he has since served on an array of committees in various roles. In 2019, Gillespie served as Global Council Member and Advisory Board Chair of the Top of the Table Division. He has also served as Global Council Member of the Finance Division. Other leadership positions include service as Captain of the 2015 MDRT Annual Meeting Focus Session Committee and Chair of several committees within the Top of the Table Division.


Cựu Chủ tịch

2022

Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF

Montgomery Financial Group

Damascus, Maryland, USA


2021

Ian Green, Dip PFS

Green Financial Advice

London, England, UK


2020

Regina Bedoya, CLU, ChFC

RB Financial Advisors

Juno Beach, Florida, USA


2019

Ross Vanderwolf, CFP

Rothgard Financial Partners

Fortitude Valley, Queensland, Australia


2018

James D. Pittman, CLU, CFP

Insurance Consulting Services Inc.

Portland, Oregon, USA


2017

Mark J. Hanna, CLU, ChFC

Hanna Insurance & Financial Solutions, Inc.

Concord, California, USA


2016

Brian D. Heckert, CLU, ChFC

Financial Solutions Midwest LLC

Nashville, Illinois, USA


2015

Caroline A. Banks, FPFS

Caroline Banks & Associates Ltd

London, England, UK


2014

Michelle Hoesly, CLU, ChFC

Resource 1 Inc.

Norfolk, Virginia, USA


2013

D. Scott Brennan

The Brennan Group LLC

South Bend, Indiana, USA


2012

Jennifer A. Borislow, CLU

Borislow Insurance Agency

Methuen, Massachusetts, USA


2011

Julian H. Good Jr., CLU, ChFC

Good Financial Group, LLC

Metairie, Louisiana, USA


2010

Guy E. Baker, MSFS, CLU

BMI Consulting

Irvine, California, USA


2009

Walton W. Rogers, CLU, ChFC

W. Rogers & Associates

Annapolis, Maryland, USA


2008

James E. Rogers, CLU, CFP

James E. Rogers, Ltd.

Vancouver, BC, Canada


2007

Philip E. Harriman, CLU, ChFC

Lebel and Harriman, LLP

Falmouth, Massachusetts, USA


2006

Stephen O. Rothschild, CLU, ChFC

Rothschild & Sale

St. Louis, Missouri, USA


2005

Adelia C. Chung, CLU, ChFC

Spectrum Wealth Management LLC

Honolulu, Hawaii, USA


2004

George B. Pickett, JD, CLU

Pickett Bradford & Assoc

Jackson, Mississippi, USA


2003

*Richard H. Sullenger

The Sullenger Financial Group

Paso Robles, California, USA


2002

Marvin H. Feldman, CLU, ChFC

Feldman Financial Group

Palm Harbor, Florida, USA


2001

Tony Gordon

Bristol, England, UK


2000

Brian H. Ashe, CLU

Brian Ashe & Associates

Lisle, Illinois, USA


1999

*Reginald N. Rabjohns, CLU, ChFC

Secure Futures

Northfield, Illinois, USA


1998

Gene L. Mahn, CLU, ChFC

Massachusetts Mutual

Thousand Oaks, California, USA


1997

John W. Cruikshank III, CLU

Northwestern Mutual

Deerfield, Illinois, USA


1996

Walter G. Schnee III

Phoenix Life

Pasadena, California, USA


1995

Robert B. Plybon, CLU, ChFC

Plybon & Associates

Greensboro, North Carolina, USA


1994

*Lyle L. Blessman

The Blessman Group

Denver, Colorado, USA


1993

Charles D. Marks, CLU, ChFC

Prudential of America

New Orleans, Louisiana, USA


1992

William T. O'Donnell

Schwarz Brothers Benefits

Chicago, Illinois, USA


1991

Seymour Petrovsky, CLU

Business Men’s Assurance

Prescott, Arizona, USA


1990

*David H. Hilton, CLU, ChFC

Northwestern Mutual Life

Chicago, Illinois


1989

G. Carey Hauenstein, CLU

State Mutual of America

Laurel, Mississippi, USA


1988

Arlen I. Prentice, CLU, ChFC

Kibble and Prentice

Seattle, Washington, USA


1987

*Wilmer S. Poynor III, CLU, ChFC

New York Life

Birmingham, Alabama, USA


1986

*Frank Friedler Jr., CLU

Home Life

New Orleans, Louisiana


1985

Ron D. Barbaro

North American Life

Toronto, ON, Canada


1984

*Paul R. Buckley, CLU

The Buckley Group

Lewiston, Maine, USA


1983

Jack B. Turner, CLU, ChFC

Jack B. Turner and Associates

Clarksville, Tennessee, USA


1982

*Stanley Liss, CLU

New York Life

New York, New York


1981

*Clune J. Walsh Jr., CLU

Walsh Financial Group

Birmingham, Michigan, USA


1980

*Millard J. Grauer, CLU

Equitable — New York

Longboat Key, Florida, USA


1979

*Paul L. Oliver Jr., CLU

Prudential of America

San Francisco, California


1978

*Jack L. McKewen, CLU

Fidelity Mutual

Birmingham, Alabama


1977

*Marshall I. Wolper, CLU

Equitable — New York

Miami, Florida


1976

*Rulon E. Rasmussen, CLU

New York Life

Phoenix, Arizona, USA


1975

*Jack Peckinpaugh, CLU, ChFC

Indianapolis Life

Muncie, Indiana, USA


1974

*C. Robinson Fish III, CLU

Northwestern Mutual

Boston, Massachusetts, USA


1973

*Henry F. McCamish Jr., CLU

Massachusetts Mutual

Atlanta, Georgia, USA


1972

*James B. Longley, CLU

New England Life

Lewiston, Maine


1971

*Richard G. Bowers, CLU

New York Life

Keokuk, Iowa, USA


1970

*John H. Ames, CLU

Mutual Benefit Life

Morriston, New Jersey, USA


1969

*Stanley S. Watts, CLU

Equitable-New York

Miami, Florida, USA


1968

*Sadler Hayes

Penn Mutual

New York, New York, USA


1967

*Frank E. Sullivan, CLU

Mutual Benefit Life

Newark, New Jersey, USA


1966

*Donald Shepherd

John Hancock

Boston, Massachusetts, USA


1965

*Iram H. Brewster

Phoenix Mutual

Pittsburgh, Pennsylvania, USA


1964

*Alfred J. Lewallen, CLU

Mutual Benefit Life

Miami, Florida, USA


1963

*Daniel H. Coakley

New York Life

Boston, Massachusetts, USA


1962

*Lester A. Rosen, CLU

Union Central

Memphis, Tennessee, USA


1961

*James B. Irvine Jr., CLU

Northwestern Mutual

Chattanooga, Tennessee, USA


1960

*Robert S. Albritton, CLU

Provident Mutual

Los Angeles, California, USA


1959

*Adon N. Smith II, CLU

Northwestern Mutual

Charlotte, North Carolina, USA


1958

*William D. Davidson, CLU

Equitable-New York

Chicago, Illinois, USA


1957

*Howard D. Goldman, CLU

Northwestern Mutual

Richmond, Virginia, USA


1956

*Arthur F. Priebe, CLU

Penn Mutual

Rockford, Illinois, USA


1955

*George B Byrnes, CLU

New England Life

Atlanta, Georgia, USA


1954

*G. Nolan Bearden

New England Life

Atlanta, Georgia, USA


1953

*William T. Earls, CLU

Mutual Benefit Life

Cincinnati, Ohio, USA


1952

*Walter N. Hiller, CLU

Penn Mutual

Chicago, Illinois, USA


1951

*John O. Todd, CLU

Northwestern Mutual

Evanston, Illinois, USA


1950

*Theodore Widing, CLU

Provident Mutual

Philadelphia, Pennsylvania, USA


1949

*Paul W. Cook, CLU

Mutual Benefit Life

Chicago, Illinois, USA


1948

*Paul H. Dunnavan, CLU

Canada Life

Minneapolis, Minnesota, USA


1947

*Harold S. Parsons

The Travelers

Corona Del Mar, California, USA


1946

*Louis Behr, CLU

Equitable-New York

Chicago, Illinois, USA


1945

*John E. Clayton

Massachusetts Mutual

Newark, New Jersey, USA


1944

*A.J. Ostheimer III

Northwestern Mutual

Honolulu, Hawaii, USA


1943

*Ron Stever, CLU

Equitable-New York

Los Angeles, California, USA


1942

*Robert P. Burroughs

National Life-Vermont

Manchester, New Hampshire, USA


1941

*H. Kennedy Nickell, CLU

Connecticut General

Chicago, Illinois, USA


1940

*Harry G. Mosler

Massachusetts Mutual

Los Angeles, California, USA


1939

*Paul C. Sanborn

Connecticut Mutual

Boston, Massachusetts, USA


1938

*Jack Lauer

Penn Mutual

Cincinnati, Ohio, USA


1937

*Grant Taggart

California-Western States

Cowley, Wyoming, USA


1936

*Harry T. Wright

Equitable-New York

Chicago, Illinois, USA


1935

*Caleb R. Smith

Massachusetts Mutual

Ft. Lauderdale, Florida, USA


1934

*Thomas M. Scott

Penn Mutual

Philadelphia, Pennsylvania, USA


1933

*M. J. Donnelly

Equitable-New York

New Castle, Pennsylvania, USA


1932

*Robert A. Brown

Pacific Mutual

Los Angeles, California, USA


1931

*Theodore M, Reihle, CLU

Equitable-New York

New York, New York, USA


1930

*Earl G. Manning

John Hancock

Boston, Massachusetts, USA


1929

*George E. Lackey, CLU

Massachusetts Mutual

Detroit, Michigan, USA


1928

*William M Duff, CLU

Equitable-New York

Pittsburgh, Pennsylvania, USA


1927

*Paul F. Clark, CLU

John Hancock

Boston, Massachusetts, USA


*Đã qua đời

Xem thêm thông tin