Quyên góp

Hãy đầu tư ngay hôm nay vào nhiều tổ chức khác nhau và tạo ra tác động toàn cầu. Tiền quyên góp được sẽ được tái đầu tư thông qua Chương trình Tài trợ Toàn cầu. Chúng tôi đóng góp cho các tổ chức từ thiện thuộc nhiều lĩnh vực như lãnh đạo và giáo dục giới trẻ, nghiên cứu y khoa và phát triển cộng đồng.

Bảo trợ một tổ chức từ thiện

Chúng tôi đóng góp cho những tổ chức từ thiện mà các thành viên MDRT tâm đắc. Nhiều khoản tài trợ đã được trao cho các tổ chức từ thiện trong cả năm. Nếu bạn muốn bảo trợ một tổ chức từ thiện, hãy cân nhắc việc nộp đơn đăng ký khoản tài trợ.

Tình nguyện viên

Từ việc tham gia công tác tình nguyện đến gây quỹ tại cuộc thi Phonathon, xây nhà, hay tham gia sự kiện Promise Appeal (Lời kêu gọi Hứa hẹn) trong Hội nghị Thường niên MDRT, bạn có thể trở thành tác nhân thay đổi khi làm tình nguyện viên cho Quỹ từ thiện MDRT.

Các nhà quyên góp của chúng ta đã biến mọi điều thành có thể

Những người hỗ trợ Quỹ từ thiện MDRT được coi là nhà lãnh đạo từ thiện trong ngành và cộng đồng của họ. Khi một nhà quyên góp đạt cấp độ Knight (Hiệp sĩ), thì đó là những người hỗ trợ trung thành nhất cho Quỹ, và khi đạt được thành tích và thăng tiến trong cấp độ, họ sẽ nhận được:
• Knight ribbon (Nơ Hiệp sĩ) để đeo tại Hội nghị Thường niên MDRT
• Thư và Giấy xác nhận về cấp độ Hiệp sĩ
Được nêu tên trong Báo cáo Thường niên của Quỹ (đối với những người quyên góp hiện thời)
• Cơ hội vinh danh mới khi đạt cấp độ Hội Siêu đẳng (Excalibur Society)


Royal Order Excalibur Knight
250.000 đô la Mỹ

Legion of Honor Excalibur Knight
100.000 đô la Mỹ

Excalibur Knight
50.000 đô la Mỹ

Platinum Knight
25.000 đô la Mỹ

Diamond Knight
10.000 đô la Mỹ

Gold Knight
5.000 đô la Mỹ

Silver Knight
3.000 đô la Mỹ

Bronze Knight
2.000 đô la Mỹ

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Vui lòng ghé thăm trang MDRTFoundation.org hoặc email foundation@mdrt.org để biết thêm thông tin.