Tiếng Việt

Select Language

Quỹ MDRT là cánh tay từ thiện của Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu Đô (MDRT). Một tổ chức quyên góp tài trợ hưởng quy chế 501(c)(3) dành riêng cho thành viên MDRT, sứ mệnh của Quỹ MDRT là tăng cường sự tham gia của thành viên và ngành để cung cấp nguồn quỹ cho các tổ chức từ thiện sáng giá trên toàn thế giới.

Quỹ MDRT đã có trên 60 năm lịch sử trao quyền cho thành viên để trở thành những nhà lãnh đạo công tác từ thiện trong cộng đồng của họ và trên thế giới, và đã đóng góp thành công trên 30 triệu đô la Mỹ cho các tổ chức trên khắp 50 tiểu bang và 70 quốc gia.

Nhờ vào các nhà hảo tâm, tài trợ của công ty và các sự kiện gây quỹ thường niên, mỗi năm Quỹ MDRT có thể hỗ trợ hàng trăm tổ chức thông qua các chương trình tài trợ của mình cho các hoạt động từ thiện đa dạng trên toàn thế giới.

Nhiều tổ chức đã nhận tài trợ của Quỹ như Make-A-Wish International (Ước một điều Ước Quốc tế), Habitat for Humanity (Nhà ở cho Loài người), từ thiện: nước, Give Kids the World Village (Hãy cho Trẻ em Ngôi làng Thế Giới), Heifer International và The Salvation Army.

Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi email đến foundation@mdrt.org