Bạn muốn trở thành diễn giả hay muốn giới thiệu diễn giả cho một sự kiện MDRT?

Cần thông tin du lịch?

Thủ tục giấy tờ cho việc tham dự Hội nghị Thường niên 2024 tại Vancouver có thể mất đến sáu tháng. Vui lòng bắt đầu làm thủ tục xin thị thực, giấy phép du lịch điện tử (eTA) và hộ chiếu ngay hôm nay.