Cách để tạo cơ hội tình nguyện cho bạn

Phát triển

Có nhiều lý do để thành viên làm công tác tình nguyện. Đây là cơ hội để đền đáp lại và tạo sự khác biệt cho thành viên khác, đồng thời là cơ hội để phát triển những kỹ năng mới và tiếp tục bồi đắp trải nghiệm và kiến thức sẵn có.

Chia sẻ

Chia sẻ một ý tưởng về các chủ đề như bán hàng, marketing, năng suất và quản lý doanh nghiệp để có thể được đăng trong ấn phẩm của MDRT.

Nộp ý tưởng

Giới thiệu

Bạn có biết diễn giả nào có thể mang lại nhiều hiểu biết sâu sắc có giá trị trong ngành không? Hãy giới thiệu ngay diễn giả của bạn cho các hội nghị sắp tới.

Tìm hiểu thêm

Lãnh đạo Tình nguyện MRDT 2022

Ban Phát triển Chương trình

Ana Sofia Rodriguez, MBA
Global Council Member


Ban Phát triển Chương trình Hội nghị Thường niên

Jennifer P. Mann, MBA, CFP
Annual Meeting Program Development Division - Divisional Vice President

Joseph Spinelli III, CLU, LUTCF
Annual Meeting ConneXion Zone Committee - Chair

Scott S. Paterick, CLU, ChFC
Annual Meeting Focus Sessions Committee - Chair

Richard Dobson Jr., CFP
Annual Meeting Main Platform/Special Sessions Committee - Chair


Ban Phát triển Chương trình Hội nghị Toàn cầu

Tse Pui Chi Jacqueline
Global Conference Program Development Division - Divisional Vice President

Pearlyn Koh, ChFC
Global Conference ConneXion Zone Committee - Chair

Izumi Osada
Global Conference Focus Sessions Committee - Chair

Shane Seung Bong Lee
Global Conference Main Platform/Special Sessions Committee - Chair


Ban PGA Hội nghị Thường niên

Brad J. Myers
Annual Meeting PGA Division - Divisional Vice President

Nickolas Adam Cassis, BSc, CFP
Annual Meeting Member Enhancement Committee (PGA) - Chair

Timothy Daniel Clairmont, CFP, MSFS
Annual Meeting Member Logistics Committee (PGA) - Chair

Thian Lung Jong
Annual Meeting Member Services Committee (PGA) - Chair


Ban tài chính

Adam A. Solano Jr., CRPC
Global Council Member


Ban Tài nguyên Thực tiễn Tốt nhất cho Thành viên 1

Meagan S. Balaneski, CFP, RFP
Global Council Member

Chris George, CFP, TEP
Client Legacy Task Force - Chair

Harpreet Singh Atwal, Dip FA, BSc (Hons)
Hiring and Staffing Task Force - Chair

Vanessa Y. Bucklin, MBA, CLU
Virtual Innovation Task Force - Chair


Ban Tài nguyên Thực tiễn Tốt nhất cho Thành viên 2

Elaine Milne, Dip PFS
Global Council Member

Matthew Charles Collins
Business Processes Task Force - Chair

Yuka Nakahara-Goven, MBA, CLU
Business Strategy and Planning Task Force - Chair

Michelle L. Bender, CFP
High-Net-Worth Client Acquisition Task Force - Chair


Ban Tài nguyên Thực tiễn Tốt nhất cho Thành viên 3

Liew Tze Hung, BA (Hons), AFP
Global Council Member

Tadashi Kawamura, CFP, MBA
Personal Brand Task Force - Chair

Ng Chi Lap Kinson
Staff and Team Development Task Force - Chair

Tan Sheu Chen
Virtual Innovation Task Force - Chair


Ban Tài nguyên Thực tiễn Tốt nhất cho Thành viên 4

Pu Chen
Global Council Member

Hoyeol Jeong
Business Processess Task Force - Chair

Cheng Huann Yeoh, ChFC, CLU
High-Net-Worth Client Acquisition Task Force - Chair

Katrina Louise L. Yap
Wealth Management Task Force - Chair


Ban Truyền thông Thành viên 1 (MCC)

Asvin Chauhan, DipFA, MIFP
Global Council Member
ac@ashleighcourt.com

Yossi Manor
MCC Region A - Region Chair
yossi@manor.co.il

Caio Henrique Cunha
MCC Region B - Region Chair
caio.cunha@b2m-inc.com

Naji A. Haddad
MCC Region C - Region Chair
Naji@naji-haddad.com

Ravi P Rajpal
MCC Zone 4 - South Asia - Zone Chair
askravirajpal@gmail.com

Selena Tonielle Chin
MCC Zone 9 - Caribbean - Zone Chair
selena_chin@sagicor.com

Kyriakos Chatzistefanou, DMS, CMI
MCC Zone 10 - Europe - Zone Chair
kyriakos@chatzistefanou.gr

Fernando A. Gomez
MCC Zone 11 - Latin America - Zone Chair
fernando.abdiel.gomez@gmail.com

Leena Parwani, Cert CI, MBA
MCC Zone 12 - Middle/East Africa - Zone Chair
leenaparwani6@gmail.com

Jenny Brown, CFP, FChFP
MCC Zone 13 - Oceania - Zone Chair
jbrown@jbsfinancial.com.au


Ban Truyền thông Thành viên 2 (MCC)

Yuji Uchikawa, AFP
Global Council Member
y.uchikawa@anshinlife-lp.jp

Shuhei Ino
MCC Region D - Region Chair
shuhei.ino@prudential.co.jp

Fang Xie
MCC Region E - Region Chair
xiefang365@126.com

Zuo Jun
MCC Zone 2 - North China - Zone Chair
zuojun5555@163.com

Yue Feng
MCC Zone 2 - South China - Zone Chair
1391623830@qq.com

Benjamin Hok Hei Tam
MCC Zone 3 - Hong Kong - Zone Chair
benjamin.tam@btpartners.co

Kei Yamasaki
MCC Zone 5 - Japan - Zone Chair
kei.yamasaki@gmail.com

In Kyo Kim
MCC Zone 6 - Korea - Zone Chair
tedkim75@naver.com

Yin-Miao Chen
MCC Zone 7 - Taiwan - Zone Chair
vivian.chen@prudential.com

Lim Ren En
MCC Zone 14 - Southeast Asia - Zone Chair
limrenen@gmail.com


Ban Truyền thông Thành viên 3 (MCC)

David C. Blake
Global Council Member

Adrian George, CFP, TEP
Community Leaders - Canada - Chair
adrian@playcheques.com

Julianne Hertel, CLTC
Community Leaders - USA - Chair
jhertel@ft.newyorklife.com

Aaron L. Hammer, LUTCF
EDGE and Content Task Force - Chair

Juli Y. McNeely, CFP, CLU
Independent Channel Task Force - Chair


Ban Thành viên

Roy John Hall, ADFP
Global Council Member

Rovelita M. Chuaunsu
Bylaws and Ethics Committee - Chair

Todd D. Hruby, LUTCF
Leadership & Volunteer Development Committee - Chair

Rajesh Chheda, ACA, CFP
Membership Committee - Chair


Ban Top of the Table

Stephen Kagawa, FSS, LUTCF
Top of the Table Division - Global Council Member and Advisory Board Chair

Simon D. Lister, Dip PFS
Top of the Table Division - Immediate Past Global Council Member and Advisory Board Chair


Ban Hội nghị Thường niên Top of the Table

Ryan J. Pinney, LACP
Top of the Table Annual Meeting Division - Divisional Vice President

Daniel Joseph O'Connell Sr., MBA
Top of the Table Main Platform Committee - Chair

Katy Baxter, Dip PFS
Top of the Table Focus Sessions Committee - Chair


Ban Tương tác Thành viên Top of the Table

Mark Neufeld, CFP, CIM
Top of the Table Member Engagement Division - Divisional Vice President

Peter Hill, ChFC
Top of the Table Benchmarking Committee - Chair

Bryson Milley, CFP, CIM
Top of the Table Business Continuity Committee - Chair

Kathleen R. Benjamin, CFP, CPA
Court of the Table Committee - Chair