Tìm kiếm, giới thiệu và kết nối với người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất qua Thư mục Thành viên MDRT.

Theo dõi qua kết nối sự kiện

Mở rộng mạng lưới của bạn khi tái kết nối với những thành viên bạn đã gặp trực tiếp hay trực tuyến tại các Hội nghị MDRT qua Thư mục Thành viên.

Tìm kiếm và Lọc theo Đặc tính

Nếu bạn đang tìm cách kết nối với một chuyên gia tài chính trong một lĩnh vực chuyên môn cụ thể, bạn có thể tìm thấy các đồng nghiệp trong nhiều lĩnh vực quan tâm thông qua sử dụng mạng lưới thành viên MDRT vững mạnh.

Tự tin Giới thiệu Khách hàng

Nếu có câu hỏi nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của mình, hãy tìm đến những chuyên gia tài chính có thể giúp bạn. Bạn có thể tự tin làm vậy, khi biết rằng các thành viên chúng ta tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cao nhất.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Tham gia cùng chúng tôi hôm nay để tiếp cận cồng đồng MDRT toàn cầu.

Bạn đã là thành viên? Đăng nhập

Tìm hiểu các cách để kết nối với thành viên MDRT.

Quyền lợi của Thành viên

MDRT cung cấp gói kết hợp gồm các sự kiện kết nối mạng lưới trực tiếp, tài nguyên trực tuyến và các đúc rút trong ngành có thể tiếp cận dễ dàng mà thành viên có thể sử dụng để xây dựng doanh nghiệp, củng cố chữ tín và sự tự tin với khách hàng.

Kết nối

Chương trình Cố vấn MDRT

Nhiều thành viên MDRT làm cố vấn cho thành viên dự bị trong quá trình các thành viên dự bị phấn đấu gia nhập cộng đồng MDRT. Chương trình cố vấn này chủ yếu nhắm đến thành công trong dài hạn của thành viên dự bị và cũng rất hữu ích với người cố vấn, giúp họ rà soát lại các thông lệ tốt nhất và có cơ hội thể hiện vai trò lãnh đạo.

Tìm hiểu thêm

Các hội nghị

Các sự kiện MDRT là cơ hội tụ họp của cộng đồng chuyên gia tài chính lại hàng đầu và mang đến nội dung đổi mới sáng tạo, diễn giả hạng nhất trong ngành và trải nghiệm kết nối mạng lưới không gì sánh bằng.

Tham gia