*Nếu quốc gia của bạn được liệt kê trong Chương trình Cố vấn của Học viện, vui lòng ghi danh trong để được kết nối với người cố vấn-thành viên MDRT.
Nếu bạn cư trú tại một trong những quốc gia dưới đây, hãy nhấp vào đây để tham gia Chương trình Cố vấn của Học viện trong vai trò là người được cố vấn, hay trở thành Người cố vấn cho người được cố vấn chưa là thành viên tại các quốc gia dưới đây.
Úc, Canada, Hồng Kông, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Jamaica, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ, Việt Nam

Dù bạn đang ở giai đoạn nào trong hành trình sự nghiệp, MDRT có chương trình cố vấn giúp cho sự nghiệp của bạn thăng tiến.

Thành viên và người được cố vấn có thể đến từ bất kỳ đâu trên thế giới. Các sở thích trong hồ sơ trực tuyến của bạn sẽ bắt cặp bạn với những đồng nghiệp được gợi ý và MDRT sẽ cung cấp công cụ cho hai bên để hướng dẫn hành trình cố vấn.

Người được cố vấn – hãy kê khai hồ sơ của bạn, tìm kiếm các cố vấn MDRT và được bắt cặp với một thành viên sẵn sàng đưa bạn đến nơi bạn muốn

Người cố vấn – hãy truyền đạt kiến thức cho một hoặc nhiều người, những tư vấn viên tài chính đang tìm kiếm lời khuyên về chuyên môn

- Theo đuổi một chương trình 12 tháng
- Cùng thiết lập các mốc phải đạt
- Cùng đặt mục tiêu như một đội
- Theo dõi tiến bộ của bạn

Yêu cầu Đủ điều kiện tham dự Hội nghị Thường niên và Hội nghị toàn cầu

Với tư cách người được cố vấn đã ghi danh trong Chương trình Cố vấn của MDRT, hay thành viên Học viện, bạn đủ điều kiện tham dự Hội nghị Thường niên hay Hội nghị Toàn cầu, mà như chúng tôi đã nói sẽ là trải nghiệm đổi đời để tiến lên trong sự nghiệp. Những tiêu chí sau phải được đáp ứng để đủ điều kiện đăng ký tham dự.

  1. Một tư vấn viên có thể tham dự tối đa hai hội nghị khi là thành viên của MDRT Academy hay đang trong Chương trình Cố vấn của MDRT. Chỉ được tham dự một hội nghị MDRT trong một năm.
  2. Nếu một tư vấn viên đã từng tham dự một hội nghị MDRT dưới danh nghĩa thành viên MDRT, người đó không đủ điều kiện tham dự như là người được cố vấn hay thành viên MDRT Academy.
  3. Tư vấn viên phải Ghi danh và được kết nối trong chương trình cố vấn hoặc là thành viên của MDRT Academy chậm nhất vào ngày 1 tháng 3 của năm hội nghị.
  4. Nếu đủ điều kiện là người được cố vấn, người cố vấn của bạn cũng phải đăng ký tham dự cùng hội nghị đó.
  5. Để tham dự hội nghị lần đầu tiên, người được cố vấn hay thành viên MDRT Academy phải đáp ứng ngưỡng 50% tiền hoa hồng đủ điều kiện đã được thanh toán hay 50% tiền phí bảo hiểm đủ điều kiện đã thanh toán của tiêu chí tư cách thành viên MDRT trong năm (dựa trên doanh thu của năm trước). Vui lòng xem yêu cầu thành viên để biết thêm chi tiết về mức doanh thu thành viên hiện thời.
  6. Để tham dự hội nghị lần thứ hai, người được cố vấn hay thành viên MDRT Academy phải đáp ứng ngưỡng 75% tiền hoa hồng đủ điều kiện đã được thanh toán hay 75% tiền phí bảo hiểm đủ điều kiện đã thanh toán của tiêu chí tư cách thành viên MDRT trong năm (dựa trên doanh thu của năm trước). Vui lòng xem yêu cầu thành viên để biết thêm chi tiết về mức doanh thu thành viên hiện thời.
  7. Nếu doanh thu được nộp trên tập tin dữ liệu do công ty bạn nộp, thì không cần có thư xác nhận. Nếu người được cố vấn hay thành viên MDRT Academy nộp số doanh thu cá nhân, thì phải nộp kèm thư xác nhận do cán bộ xác nhận của công ty ký. Để có mẫu thư xác nhận, vui lòng xem thêm chi tiết tại yêu cầu thành viên. Số doanh thu phải được nộp trước ngày 31 tháng 3.
  8. Tất cả người được cố vấn và thành viên MDRT Academy phải trả cùng mức phí đăng ký như thành viên MDRT. Liên hệ mentoring@mdrt.org để biết thêm thông tin hoặc giải đáp thắc mắc.

Cách chương trình Cố vấn Đồng cấp Hoạt động đối với Thành viên MDRT:

Những thành viên hiện thời trong cộng đồng MDRT đáp ứng các Tiêu chí Tư cách thành viên sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình cố vấn trong vai trò người được cố vấn đồng cấp hoặc là người cố vấn cho một thành viên MDRT dự bị tại Học viện.

Sử dụng công cụ tự bắt cặp của chúng tôi, thành viên MDRT có thể ghi danh vào bất kỳ lúc nào trong năm bằng cách hoàn thành hồ sơ và lọc ra những thành viên có bộ kỹ năng và mối quan tâm phù hợp. Được ghép cặp cho chu trình hướng dẫn 12 tháng.

Bằng việc sử dụng tài nguyên và chương trình đào tạo thích hợp do MDRT cung cấp, hai bên sẽ làm việc cùng nhau để xác định mục tiêu và những bước đi cần thiết để đạt các mục tiêu đó. Sử dụng công cụ số để cập nhật tiến độ của mình sau mỗi 4 tháng để được tiếp tục ở lại chương trình.

Khi kết thúc 12 tháng, các thành viên cùng suy ngẫm về năm đã qua và tiến bộ hai bên đã đạt được. Ăn mừng thành công và xác định bước đi tiếp theo trong tương lai. Không có hạn chế số lần thành viên MDRT có thể tham gia chương trình.

Các ngôn ngữ được dùng trong Chương trình Cố vấn của MDRT.
Là một sản phẩm toàn cầu, chương trình Cố vấn của MDRT cung cấp dịch vụ cho thành viên trên toàn thế giới. Chương trình của chúng tôi hiện đang được thực hiện bằng các ngôn ngữ sau:

Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Hàn
Tiếng Nhật
Tiếng Trung Quốc Phồn thể
Tiếng Trung Quốc Giản thể

Hỏi và Đáp về Chương trình Cố vấn của MDRT

Yêu cầu để ghi danh là gì?

Không có yêu cầu về doanh thu. Tuy nhiên, số doanh thu phải được báo cáo chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 (cho năm trước) để đủ điều kiện đăng ký tham dự Hội nghị Thường niên hoặc Hội nghị Toàn cầu. Bạn cũng cần phải có một địa chỉ email duy nhất.


Khi nào tôi có thể đăng ký?

Ghi danh vào Chương trình Cố vấn của MDRT mở suốt năm.


Chương trình kéo dài bao lâu?

Chương trình là một kế hoạch được hướng dẫn kéo dài trong 12 tháng.


Ai đủ điều kiện làm cố vấn?

Tất cả cố vấn phải là thành viên MDRT hiện thời.


Chương trình Cố vấn của MDRT gồm những gì?

Cặp đôi cố vấn sẽ được phép tiếp cận Vùng tài nguyên của MDRT, cũng như nhận được email hàng tháng với một nội dung nổi bật có thể được dùng để có các cuộc nói chuyện hiệu quả. Nền tảng mới sẽ gồm việc hỗ trợ cặp đôi trực tuyến, công cụ để thiết lập mục tiêu và theo dõi cột mốc và đào tạo các thông lệ tốt nhất.


Mỗi bên trong cặp người cố vấn-người được cố vấn đều phải ghi danh đúng không?

Đúng.


Một người cố vấn có thể có bao nhiêu người được cố vấn?

Thông lệ tốt nhất là mỗi người cố vấn chỉ có tối đa hai người được cố vấn.


Nếu tôi đã ghi danh mà không tham gia thì sao?

Người tham gia phải đăng nhập và có hoạt động trên nền tảng trong vòng 120 ngày kể từ ngày kết nối, nếu không kết nối sẽ bị khóa và họ không còn được ghi danh vào chương trình.


Có hạn chế số lần tôi tham gia chương trình không?

Không, không có hạn chế số lần bạn tham gia chương trình 12 tháng.


Làm sao để tôi tìm được người cố vấn?

Nền tảng hỗ trợ quá trình tự ghép cặp và giúp người được cố vấn “lọc” các tiêu chí khi lựa chọn người cố vấn như quốc gia, ngôn ngữ, công ty, v.v. Bạn sẽ nhận được ngay lời nhắn gửi email thư mời đến cho người cố vấn được gợi ý.


Có nội dung đào tạo nào cho người cố vấn mới không?

Có, chương trình cung cấp những nội dung đào tạo theo thông lệ tốt nhất cho người cố vấn và người được cố vấn.


Còn có lợi ích nào khác đi kèm chương trình cố vấn không?

Người được cố vấn có thể đủ điều kiện tham dự Hội nghị Thường niên hay Hội nghị Toàn cầu MDRT cùng cố vấn của họ nếu cả hai bên đáp ứng được một số tiêu chí cụ thể. Vui lòng liên hệ mentoring@mdrt.org để biết thêm chi tiết.


Bạn vẫn còn thắc mắc về Chương trình Cố vấn của MDRT? Liên hệ với chúng tôi tại mentoring@mdrt.org để biết thêm thông tin.

Tìm hiểu các cách để kết nối với thành viên MDRT.

Gia đình các Thương hiệu

Tận dụng các cơ hội từ MDRT, MDRT Academy và MDRT Global Services để kết nối với các chuyên gia đồng chí hướng và tiến nhanh trên bước đường sự nghiệp. Những tổ chức này hợp thành Gia đình các thương hiệu MDRT, tập trung vào việc nâng tầm cộng đồng dịch vụ tài chính.

Tìm hiểu thêm

Thư mục Thành viên

Thành viên có quyền truy cập vào Thư mục Thành viên MDRT — cho phép họ dễ dàng liên hệ và kết nối với những người khác trong toàn hiệp hội. những khác trong toàn hiệp hội. Thành viên có thể tiếp tục liên hệ với những người đã gặp tại các hội nghị MDRT hay xây dựng mối quan hệ mới cùng đồng nghiệp trong cùng khu vực hoặc trên toàn thế giới.

Tìm hiểu thêm

Các sự kiện MDRT

Tham dự một sự kiện MDRT để tiếp cận các diễn giả hạng nhất và có được những đúc rút trong ngành không đâu sánh bằng. Những sự kiện này là nơi tụ hội của các chuyên gia dịch vụ tài chính hàng đầu để có trải nghiệm kết nối đặc biệt cho tất cả người tham dự.

Tìm hiểu thêm