Dù bạn đang ở giai đoạn nào trong hành trình sự nghiệp, MDRT có chương trình cố vấn giúp cho sự nghiệp của bạn thăng tiến.

Thành viên và người được cố vấn có thể đến từ bất kỳ đâu trên thế giới. Các sở thích trong hồ sơ trực tuyến của bạn sẽ bắt cặp bạn với những đồng nghiệp được gợi ý và MDRT sẽ cung cấp công cụ cho hai bên để hướng dẫn hành trình cố vấn.

Người được cố vấn – hãy kê khai hồ sơ của bạn, tìm kiếm các cố vấn MDRT và được bắt cặp với một thành viên sẵn sàng đưa bạn đến nơi bạn muốn

Người cố vấn – hãy truyền đạt kiến thức cho một hoặc nhiều người, những tư vấn viên tài chính đang tìm kiếm lời khuyên về chuyên môn

- Theo đuổi một chương trình 12 tháng
- Cùng thiết lập các mốc phải đạt
- Cùng đặt mục tiêu như một đội
- Theo dõi tiến bộ của bạn

Hướng dẫn về Yêu cầu Đủ điều kiện tham dự
Hội nghị Thường niên và Hội nghị Toàn cầu

Với tư cách người được cố vấn đã ghi danh trong Chương trình Cố vấn của MDRT, hay thành viên hiện thời của Học viện, bạn đủ điều kiện tham dự Hội nghị Thường niên hay Hội nghị Toàn cầu MDRT. Đây là những hội nghị được cho là trải nghiệm đổi đời để thăng tiến trong sự nghiệp. Bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau để đủ điều kiện đăng ký tham dự.

 1. Một tư vấn viên có thể tham dự tối đa hai hội nghị khi đang là thành viên của MDRT Academy hay tham gia Chương trình Cố vấn của MDRT. Bạn chỉ được tham dự một hội nghị MDRT trong một năm. Việc tham dự trực tuyến một hội nghị sẽ không bị tính vào hai cơ hội tham dự trực tiếp.

 2. Tư vấn viên phải là thành viên hiện thời của MDRT Academy hoặc đã ghi danh và kết nối với
  chương trình cố vấn, chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 của năm hội nghị.

 3. Để tham dự một hội nghị lần đầu tiên, người được cố vấn hoặc thành viên MDRT Academy phải đáp ứng ngưỡng doanh thu tính trên tổng doanh thu của năm trước, là 50% hoa hồng đủ điều kiện đã trả hoặc 50% phí bảo hiểm đủ điều kiện đã trả, của yêu cầu doanh thu cho tư cách thành viên MDRT của năm hội nghị.

  2024 50% Yêu cầu để tham dự Hội nghị (USD):
  Tổng cộng tiền Hoa hồng: 37.000 đô la
  Tổng cộng Phí bảo hiểm: 74.000 đô la

  Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin về doanh thu thành viên trên trang web MDRT.

 4. Để tham dự một hội nghị lần thứ hai, người được cố vấn hoặc thành viên MDRT Academy phải đáp ứng một ngưỡng doanh thu tính trên tổng doanh thu của năm trước, là 75% hoa hồng đủ điều kiện đã trả hoặc 75% phí bảo hiểm đủ điều kiện đã trả, của yêu cầu doanh thu cho tư cách thành viên MDRT của năm hội nghị.

  2024 75% Yêu cầu để tham dự Hội nghị (USD):
  Tổng cộng tiền Hoa hồng: 55.500 đô la
  Tổng cộng Phí bảo hiểm: 111.000$


  Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin về doanh thu thành viên trên trang web MDRT.

   Nếu số doanh thu đã được gửi trong tập dữ liệu do công ty bạn nộp, thì không cần có thư xác nhận. Nếu người được cố vấn hay thành viên MDRT Academy tự nộp số doanh thu, thì phải nộp kèm thư xác nhận được ký bởi một cán bộ của công ty. Để có mẫu thư xác nhận, vui lòng nhấp vào đây để xem thêm chi tiết. Số doanh thu phải được nộp chậm nhất vào ngày 31 tháng 3.

  Để tải lên doanh thu của bạn, hãy đăng nhập vào Academy hoặc Nền tảng Cố vấn, chọn chỉnh sửa hồ sơ của bạn rồi tải doanh thu lên phần Doanh thu Hàng năm.

 5. Nếu bạn đủ điều kiện tham dự hội nghị dưới tư cách người được cố vấn, người cố vấn của bạn cũng phải đăng ký tham dự cùng hội nghị đó. Người cố vấn của bạn phải đăng ký trước khi bạn có thể đăng ký.

 6. Khi đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được email từ chương trình với thông tin chi tiết để đăng ký. Email này sẽ được gửi sau ngày 31 tháng 3, còn đối với người được cố vấn, sau khi mở đăng ký chung để người được cố vấn có thời gian đăng ký.

 7. NẾU Người được cố vấn hoặc Thành viên Academy đã từng tham dự một hội nghị MDRT trực tiếp, với tư cách thành viên MDRT, họ chỉ đủ điều kiện tham dự một lần nữa dưới danh nghĩa người được cố vấn hoặc thành viên Academy và phải đáp ứng ngưỡng doanh thu 75%.

 8. Tất cả người được cố vấn và thành viên MDRT Academy phải trả cùng mức phí đăng ký như thành viên MDRT. Việc thanh toán phí phải được thực hiện vào thời điểm đăng ký tham dự. Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin về các hội nghị của năm nay.

  Nếu có thắc mắc và muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

  Mentoring@mdrt.org

  Academy@mdrt.org

Cách chương trình Cố vấn Đồng cấp Hoạt động đối với Thành viên MDRT:

Những thành viên hiện thời trong cộng đồng MDRT đáp ứng các Tiêu chí Tư cách thành viên sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình cố vấn trong vai trò người được cố vấn đồng cấp hoặc là người cố vấn cho một thành viên MDRT dự bị tại Học viện.

Sử dụng công cụ tự bắt cặp của chúng tôi, thành viên MDRT có thể ghi danh vào bất kỳ lúc nào trong năm bằng cách hoàn thành hồ sơ và lọc ra những thành viên có bộ kỹ năng và mối quan tâm phù hợp. Được ghép cặp cho chu trình hướng dẫn 12 tháng.

Bằng việc sử dụng tài nguyên và chương trình đào tạo thích hợp do MDRT cung cấp, hai bên sẽ làm việc cùng nhau để xác định mục tiêu và những bước đi cần thiết để đạt các mục tiêu đó. Sử dụng công cụ số để cập nhật tiến độ của mình sau mỗi 4 tháng để được tiếp tục ở lại chương trình.

Khi kết thúc 12 tháng, các thành viên cùng suy ngẫm về năm đã qua và tiến bộ hai bên đã đạt được. Ăn mừng thành công và xác định bước đi tiếp theo trong tương lai. Không có hạn chế số lần thành viên MDRT có thể tham gia chương trình.

Các ngôn ngữ được dùng trong Chương trình Cố vấn của MDRT.
Là một sản phẩm toàn cầu, chương trình Cố vấn của MDRT cung cấp dịch vụ cho thành viên trên toàn thế giới. Chương trình của chúng tôi hiện đang được thực hiện bằng các ngôn ngữ sau:

Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Hàn
Tiếng Nhật
Tiếng Trung Quốc Phồn thể
Tiếng Trung Quốc Giản thể

Hỏi và Đáp về Chương trình Cố vấn của MDRT

Yêu cầu để ghi danh là gì?

Không có yêu cầu về doanh thu. Tuy nhiên, số doanh thu phải được báo cáo chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 (cho năm trước) để đủ điều kiện đăng ký tham dự Hội nghị Thường niên hoặc Hội nghị Toàn cầu. Bạn cũng cần phải có một địa chỉ email duy nhất.


Khi nào tôi có thể đăng ký?

Ghi danh vào Chương trình Cố vấn của MDRT mở suốt năm.


Chương trình kéo dài bao lâu?

Chương trình là một kế hoạch được hướng dẫn kéo dài trong 12 tháng.


Ai đủ điều kiện làm cố vấn?

Tất cả cố vấn phải là thành viên MDRT hiện thời.


Chương trình Cố vấn của MDRT gồm những gì?

Cặp đôi cố vấn sẽ được phép tiếp cận Vùng tài nguyên của MDRT, cũng như nhận được email hàng tháng với một nội dung nổi bật có thể được dùng để có các cuộc nói chuyện hiệu quả. Nền tảng mới sẽ gồm việc hỗ trợ cặp đôi trực tuyến, công cụ để thiết lập mục tiêu và theo dõi cột mốc và đào tạo các thông lệ tốt nhất.


Mỗi bên trong cặp người cố vấn-người được cố vấn đều phải ghi danh đúng không?

Đúng.


Một người cố vấn có thể có bao nhiêu người được cố vấn?

Thông lệ tốt nhất là mỗi người cố vấn chỉ có tối đa hai người được cố vấn.


Nếu tôi đã ghi danh mà không tham gia thì sao?

Người tham gia phải đăng nhập và có hoạt động trên nền tảng trong vòng 120 ngày kể từ ngày kết nối, nếu không kết nối sẽ bị khóa và họ không còn được ghi danh vào chương trình.


Có hạn chế số lần tôi tham gia chương trình không?

Không, không có hạn chế số lần bạn tham gia chương trình 12 tháng.


Làm sao để tôi tìm được người cố vấn?

Nền tảng hỗ trợ quá trình tự ghép cặp và giúp người được cố vấn “lọc” các tiêu chí khi lựa chọn người cố vấn như quốc gia, ngôn ngữ, công ty, v.v. Bạn sẽ nhận được ngay lời nhắn gửi email thư mời đến cho người cố vấn được gợi ý.


Có nội dung đào tạo nào cho người cố vấn mới không?

Có, chương trình cung cấp những nội dung đào tạo theo thông lệ tốt nhất cho người cố vấn và người được cố vấn.


Còn có lợi ích nào khác đi kèm chương trình cố vấn không?

Người được cố vấn có thể đủ điều kiện tham dự Hội nghị Thường niên hay Hội nghị Toàn cầu MDRT cùng cố vấn của họ nếu cả hai bên đáp ứng được một số tiêu chí cụ thể. Vui lòng liên hệ mentoring@mdrt.org để biết thêm chi tiết.


Bạn vẫn còn thắc mắc về Chương trình Cố vấn của MDRT? Liên hệ với chúng tôi tại mentoring@mdrt.org để biết thêm thông tin.

Tìm hiểu các cách để kết nối với thành viên MDRT.

Gia đình các Thương hiệu

Tận dụng các cơ hội từ MDRT, MDRT Academy và MDRT Global Services để kết nối với các chuyên gia đồng chí hướng và tiến nhanh trên bước đường sự nghiệp. Những tổ chức này hợp thành Gia đình các thương hiệu MDRT, tập trung vào việc nâng tầm cộng đồng dịch vụ tài chính.

Tìm hiểu thêm

Thư mục Thành viên

Thành viên có quyền truy cập vào Thư mục Thành viên MDRT — cho phép họ dễ dàng liên hệ và kết nối với những người khác trong toàn hiệp hội. những khác trong toàn hiệp hội. Thành viên có thể tiếp tục liên hệ với những người đã gặp tại các hội nghị MDRT hay xây dựng mối quan hệ mới cùng đồng nghiệp trong cùng khu vực hoặc trên toàn thế giới.

Tìm hiểu thêm

Các sự kiện MDRT

Tham dự một sự kiện MDRT để tiếp cận các diễn giả hạng nhất và có được những đúc rút trong ngành không đâu sánh bằng. Những sự kiện này là nơi tụ hội của các chuyên gia dịch vụ tài chính hàng đầu để có trải nghiệm kết nối đặc biệt cho tất cả người tham dự.

Tìm hiểu thêm