Mạng lưới Toàn cầu

Thành viên trên khắp thế giới kết nối để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, chia sẻ ý kiến và đi trước thời đại.

Kết nối

Tài nguyên Trực tuyến

MDRT cung cấp thư viện với các nội dung giáo dục, bao gồm video sự kiện, Bản tin âm thanh và bài viết MDRT về nhiều chủ đề ý tưởng khác nhau.

Tìm hiểu thêm

Các hội nghị

Học hỏi và được truyền cảm hứng từ các chuyên gia dịch vụ tài chính nổi tiếng nhất trên toàn thế giới tại các sự kiện MDRT.

Tham dự

Do you qualify for MDRT?

In addition to an annual membership fee, members must meet a certain level of premium, commission or income during the year.

Thành viên có quyền truy cập vào Thư mục Thành viên MDRT — cho phép các cá nhân liên hệ và kết nối với người khác trong toàn hiệp hội.

Cùng tiến bộ và đạt thành tích. Thành viên MDRT là một trong những người đạt hiệu suất hàng đầu. Nhóm học tập giúp thành viên học hỏi lẫn nhau và cùng tiến bộ.

Mạng lưới các chuyên gia tài chính hàng đầu của MDRT giúp thành viên khác đạt được thành công lớn hơn.

Ngoài các hội nghị từng giành giải thưởng, thành viên MDRT được khuyến khích tham dự các sự kiện trong khu vực để gặp gỡ những người khác trong cùng khu vực.

Bạn có là nhà quản trị doanh nghiệp hay cán bộ xác nhận đang cần hỗ trợ không?

Tìm hiểu cách nộp thông tin của công ty và bảo đảm các quản lý đại lý của công ty được xác nhận tư cách thành viên MDRT.

Các cơ hội khác để tham gia cùng MDRT

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn thành công trọn đời bằng cách đạt đủ điều kiện và duy trì tư cách thành viên MDRT. Nếu bạn chưa đạt được yêu cầu đủ điều kiện tối thiểu của MDRT, nhưng muốn làm theo lộ trình để đạt được tư cách thành viên, hoặc nếu bạn đã chuyển sang vai trò lãnh đạo nhưng vẫn muốn duy trì kết nối với MDRT, chúng tôi có các cơ hội và lựa chọn dành cho bạn.