• Học hỏi
  • >
  • Cách để nói chuyện với thế hệ thiên niên kỷ về bảo hiểm

Thg4 15 2020

WATCH 00:01:52

Cách để nói chuyện với thế hệ thiên niên kỷ về bảo hiểm

Fitzc, đến từ Mexico, chia sẻ rằng nếu bạn hỏi thế hệ thiên niên kỷ các câu hỏi đúng, biết tập trung vào điều gì và khi nào thì nói chuyện với họ, những khách hàng này sẽ hiểu được giá trị của hoạch định tài chính cho tương lai .

David Fitz Ocampo