• Học hỏi
  • >
  • Cách đơn giản để giới thiệu bảo hiểm nhân thọ trọn đời

Thg4 06 2021

Cách đơn giản để giới thiệu bảo hiểm nhân thọ trọn đời

Hãy thử áp dụng ý tưởng ưa thích của thành viên MDRT này để giải thích bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng.

Theo George B. Sigurdson, CLU

Chủ đề được bàn tới

Lần đầu tiên tôi nghe đến ý tưởng này tại hội nghị MDRT vào những năm 70, khi mới bắt đầu sự nghiệp. Kể từ dạo đó, tôi đã phát triển và áp dụng thành công ý tưởng này với các khách hàng doanh nghiệp. 

Khi tiếp cận khách hàng, chúng ta cần giao tiếp bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được.  

Tôi nói với khách hàng: “Hãy tưởng tượng rằng bạn đang thuê thêm một nhân viên lao công và làm các công việc lặt vặt. Nếu như nhân viên này làm việc không tốt, liệu khả năng thanh toán của công ty có bị ảnh hưởng không?” Ai cũng đáp không. “Nếu vậy, bạn có muốn xem xét trường hợp tôi chính là người nhân viên đó - và qua đây tôi sẽ giải thích khái niệm bảo hiểm trọn đời cho bạn?”  

Đây là những việc tôi sẽ làm: 

  • Tôi sẽ làm việc với mức thù lao 10 đô/giờ. 
  • Sau 10 năm, bạn có thể ngừng trả lương cho tôi, và tôi sẽ tiếp tục làm việc cho bạn đến hết đời.  
  • Sau 20 năm, bạn có thể ngừng trả lương cho tôi, và tôi sẽ tiếp tục làm việc cho bạn đến hết đời. 
  • Khi bạn nghỉ hưu, tôi sẽ trả cho bạn một khoản thu nhập hàng tháng. 
  • Nếu bạn có nhu cầu đi vay, tôi sẽ cho bạn mượn hoặc đồng kí một khoản lên đến 90% số tiền lương bạn đã trả cho tôi. 
  • Cũng đừng lo lắng nếu bạn trở thành người khuyết tật, tôi sẽ vẫn tự trả tiền cho bạn. 
  • Khi bạn qua đời, tôi sẽ trả cho gia đình/doanhnghiệp của bạn một khoản tiền được miễn thuế. 

Dựa vào tất cả những điều này, bạn sẽ thuê tôi chứ? 

George B. Sigurdson, CLU, đến từ Winnipeg, Manitoba, Canada, đủ điều kiện đạt Top of the Table, là thành viên MDRT từ năm 1973. Trích từ bài thuyết trình của ông tại Hội nghị Thường niên 2017 “Put me on your payroll.”