• Học hỏi
  • >
  • Sáng tạo để nhận diện khách hàng tiềm năng

Thg7 09 2021

WATCH 00:00:00

Sáng tạo để nhận diện khách hàng tiềm năng

“Hãy tìm kiếm khách hàng bằng cả sự kiên định, chăm chỉ và lòng chân thành. Gieo bằng trái tim bạn sẽ gặt được những quả ngọt.” Đây là những chia sẻ thiết thực của thành viên MDRT đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồng Lê Sơn, mời các bạn cùng theo dõi video sau để hiểu rõ hơn nhé!

Son Hong Le