Log in to access resources reserved for MDRT members.
  • Học hỏi
  • >
  • Đừng nói quá nhiều kẻo mất thương vụ

Thg6 29 2021

Đừng nói quá nhiều kẻo mất thương vụ

Điều gì diễn ra khi khách hàng nói: "Tôi cần suy nghĩ thêm về việc này"? Có lẽ bạn đã không chú ý lắng nghe khách hàng và rồi bạn đã lỡ lời. Đôi khi, bạn có thể để vuột một khách hàng vì không biết khi nào nên ngừng nói. Tìm hiểu cách tránh lỗi lầm này từ thành viên đủ điều kiện đạt Top of the Table Joshua S. Bernard, đến từ Grand Cayman Islands, BWI.

Chủ đề được bàn tới