• Học hỏi
  • >
  • Gặt hái nguồn khách hàng tiềm năng từ chính những khách hàng hiện hữu

Thg8 23 2022

Gặt hái nguồn khách hàng tiềm năng từ chính những khách hàng hiện hữu

“Khách ở trong khách - chiến lược phát triển nguồn khách hàng vô tận” chia sẻ của Chị Phạm Thị Thu Hoài, thành viên MDRT đến từ Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Theo Phạm Thị Thu Hoài

Chủ đề được bàn tới