• Học hỏi
  • >
  • Làm sao để giáo dục cha mẹ và con cái về tiền bạc

Thg8 31 2022 / Global Conference

Làm sao để giáo dục cha mẹ và con cái về tiền bạc

Một thực tế buồn là hầu hết thanh thiếu niên không biết cách quản lý tiền bạc. Lee chia sẻ ba giải pháp đơn giản và hiệu quả bạn có thể áp dụng để giúp khách hàng chuẩn bị bức tranh tài chính cho thế hệ sau đồng thời giáo dục con cái họ về các kỹ năng tài chính để chúng có thể sẵn sàng nhận và quản lý gia sản thừa kế từ gia đình.

Theo Sunny Istar Lee, IAR

Chủ đề được bàn tới