Log in to access resources reserved for MDRT members.
  • Học hỏi
  • >
  • Trở nên tự tin hơn bằng cách chấm dứt đối thoại nội tâm tiêu cực

Thg9 15 2022

Trở nên tự tin hơn bằng cách chấm dứt đối thoại nội tâm tiêu cực

Bạn có thể củng cố lại sự tự tin, vốn đang tác động lên khả năng kết nối với khách hàng và thành viên trong nhóm của bạn khi thoát ra khỏi sự kiểm soát của cuộc đối thoại nội tâm tiêu cực. Khai thông một tư duy tích cực hơn với những ý tưởng này từ chuyên gia về chánh niệm và giao tiếp, Cynthia Kane.

Chủ đề được bàn tới