Log in to access resources reserved for MDRT members.
Hỏi và Đáp: Byeong Hoon Choi, MBA
Hỏi và Đáp: Byeong Hoon Choi, MBA

Thg11 01 2023 / Round the Table Magazine

Hỏi và Đáp: Byeong Hoon Choi, MBA

Byeong Hoon Choi, MBA, mong muốn phát triển từ vị trí tư vấn viên cho cá nhân và nỗ lực hết mình để phát triển thành nhà tư vấn doanh nghiệp.

Chủ đề được bàn tới

Byeong Hoon Choi, MBA, mong muốn phát triển từ vị trí tư vấn viên cho cá nhân và nỗ lực hết mình để phát triển thành nhà tư vấn doanh nghiệp.

Bạn trở thành nhà tư vấn doanh nghiệp như thế nào?

Ngay từ khi mảng này còn rất xa lạ đối với tôi, tôi đã tham gia nhiều lớp học trong hai năm đầu tiên với cố vấn cấp cao của doanh nghiệp, đại lý thuế, luật sư lao động và chuyên gia khác trong hai đến ba giờ mỗi ngày vào sáng sớm. Như vậy, tôi đã có sự chuẩn bị để trở thành nhà tư vấn doanh nghiệp trong khi hỗ trợ họ. Nhưng càng cố bù đắp những khuyết điểm của mình trong vai trò nhà tư vấn doanh nghiệp thì tôi lại càng có ít thời gian để gặp khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, tôi vẫn nỗ lực đáng kể và có thể duy trì thói quen chốt ba giao dịch một tuần. Tôi tích luỹ kinh nghiệm tư vấn với khách hàng doanh nghiệp nhờ gặp gỡ khoảng năm đến bảy công ty trong hai đến ba ngày mỗi tuần trong vòng hai đến ba tháng. Tôi vẫn tham gia các lớp học, mở rộng mạng lưới chuyên gia của mình và duy trì mối quan hệ tốt với họ để liên tục học hỏi về những xu hướng mới nhất cũng như kinh nghiệm của họ.

Để trở thành nhà tư vấn doanh nghiệp cần phải có tư duy như thế nào?

Lòng dũng cảm là điều cần thiết đối với nhà tư vấn doanh nghiệp. Khách hàng thường sẽ có kỳ vọng cao và sự cạnh tranh rất gay gắt. Công việc này hơi khác so với tư vấn cá nhân vì có những nhiệm vụ định kỳ, do đó, đôi khi cần có sự sáng tạo hoặc so sánh với tiêu chuẩn của các công ty khác. Cho nên, tư vấn doanh nghiệp đòi hỏi sự linh hoạt, kết nối liên tục với các chuyên gia cũng như tổ chức lại và phát triển những mạng lưới đó dựa trên phản hồi của họ.

Việc tư vấn doanh nghiệp khác với tư vấn cá nhân như thế nào?

Một điểm khác đó là khách hàng doanh nghiệp luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, nhưng để hoàn hảo ở mọi lĩnh vực không phải là điều dễ dàng. Vì vậy, hãy tiếp cận công việc như một nỗ lực của nhóm và xác định phạm vi công việc cũng như trách nhiệm với khách hàng doanh nghiệp để mối quan hệ được xây dựng vững chắc và mang lại kết quả tích cực. Chúng tôi cần phải đưa ra kết quả trong thời gian cho phép, vì thế quy trình càng quan trọng hơn nữa, càng cần phải xác định phạm vi công việc. Khi nói đến khách hàng doanh nghiệp, điều quan trọng là tôi phải tận tâm để đạt được mục tiêu cùng họ bằng cách cùng nhau xác định mục tiêu đó, phân tích điểm mạnh và điểm yếu của mình cũng như chỉ định chuyên gia cho những khách hàng cần giải pháp.

Tầm nhìn của bạn về tương lai trong vai trò nhà tư vấn doanh nghiệp là gì?

Có những công ty tư vấn nổi tiếng mà nhiều người đã nghe nói đến, rất nhiều trong số đó ở Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu. Khi tham gia Hội nghị thường niên MDRT ở Hoa Kỳ và Canada, tôi đã khám phá cách tư vấn viên ở thị trường phát triển tiến bộ và cách nhà tư vấn có thể phát triển và thay đổi để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng. Mục tiêu cuối cùng của tôi đó là phát triển cùng khách hàng nhờ tư vấn doanh nghiệp. Công việc có thể cần thời gian dài, nhưng tôi muốn xây dựng hệ thống cá nhân hoặc một bộ khung để nâng cao khả năng của mình, phát triển một tổ chức giúp khách hàng luôn đạt lợi nhuận và tăng trưởng hướng đến giá trị, và cũng để liên tục phát triển cùng họ.

Byeong Hoon Choi là thành viên MDRT 14 năm đến từ Seoul, Hàn Quốc. Có thể liên hệ với anh tại địa chỉ sharpchoi@gmail.com.