Log in to access resources reserved for MDRT members.
Hỏi & Đáp Kaseenee Phetsaenngam
Hỏi & Đáp Kaseenee Phetsaenngam

Thg1 03 2023 / Round the Table Magazine

Hỏi & Đáp Kaseenee Phetsaenngam

Kaseenee Phetsaenngam nhận ra rằng hoạch định tài chính cần thay đổi theo độ tuổi, vì thế khi chuẩn bị tư vấn khách hàng và khách hàng tiềm năng cô thường đưa ra các khuyến nghị dựa trên giai đoạn cuộc đời hiện tại của họ.

Chủ đề được bàn tới

Bạn phân chia các giai đoạn cuộc đời của khách hàng như thế nào?

Khách hàng được phân vào ba nhóm. Nhóm đầu tiên là từ độ tuổi trẻ em đến 21 tuổi, tập trung vào các khoản phí y tế và kế hoạch giáo dục. Tiếp theo là nhóm người đi làm: nhóm đầu tiên là từ 22 đến 45 tuổi, những người sẽ phải lo các khoản chi phí y tế; còn nhóm từ 46 đến 59 tuổi cần tập trung vào tích luỹ tài sản trước khi nghỉ hưu. Cuối cùng là nhóm người đã nghỉ hưu từ 60 tuổi trở lên, nhóm người này sẽ tập trung vào chăm sóc sức khoẻ, thừa kế tài sản và chuẩn bị di chúc.

Bạn sẽ lập kế hoạch cho khách hàng từ 22 đến 45 tuổi như thế nào trong nhóm đang đi làm?

Tôi sẽ giới thiệu ba chiến lược, đầu tiên là giải quyết chi phí y tế bằng hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị, cung cấp cho khách hàng cả bảo hiểm và đầu tư trong một kế hoạch duy nhất. Như vậy nếu khách hàng gặp phải vấn đề buộc phải ngưng trả phí bảo hiểm thì vẫn có bảo hiểm y tế miễn là các khoản đầu tư vào hợp đồng có giá trị. Các gói bảo hiểm liên kết đơn vị rất phổ biến với các khách hàng trong độ tuổi lao động chưa lập gia đình. Họ cảm thấy thoải mái khi biết mình được chăm sóc sức khỏe lâu dài và có kế hoạch dự phòng cho thanh khoản vì họ có thể rút tiền mặt từ kế hoạch bằng cách bán các đơn vị đầu tư.

Bạn còn chiến lược gì khác cho nhóm người làm việc này?

Tôi nhấn mạnh đến việc lập kế hoạch hưu trí và thuế, đồng thời giải thích cho khách hàng cách lập kế hoạch dài hạn thông qua bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm hưu trí. Nếu hiểu rõ về lợi ích của kế hoạch dài hạn, họ có thể đạt mục tiêu của cuộc đời nhanh hơn và dễ dàng hơn. Trong quá trình đấy, chúng tôi sẽ xem lại các kế hoạch một hoặc hai lần mỗi năm.

Tôi cũng khuyến nghị bảo hiểm bảo vệ để bảo đảm tiếp tục lối sống cho những người thân yêu, chẳng hạn như cha mẹ và con cái, trong trường hợp trụ cột gia đình qua đời. Chúng tôi tính toán số tiền bảo đảm phù hợp bằng cách sử dụng cách tiếp cận nhu cầu, trong đó xem xét nhu cầu của gia đình để trả các khoản nợ hiện có và nhu cầu thu nhập dựa trên khả năng kiếm tiền của chủ gia đình khi họ còn sống cho đến ngày nghỉ hưu. Tôi còn xem xét các mục tiêu cụ thể như lập quỹ giáo dục cho trẻ em. Do đó, tôi muốn khuyến nghị khách hàng trong nhóm tuổi lao động này với mức lương tối thiểu hàng tháng là 100.000 Bạt Thái nên cân nhắc khoản tiền ban đầu được bảo đảm là 10.000.000 Bạt Thái.

Kaseenee Phetsaenngam là thành viên MDRT năm năm từ Lampang, Thái Lan Liên hệ cô tại bee_kasenee@hotmail.com.