Log in to access resources reserved for MDRT members.
Lan truyền thông điệp
Lan truyền thông điệp

Thg5 01 2023 / Round the Table Magazine

Lan truyền thông điệp

Ủy ban mới sẽ thúc đẩy sự gắn kết với Quỹ Từ thiện MDRT.

Theo Matt Pais

Chủ đề được bàn tới

“Tôi cho rằng việc này không hề dễ dàng,” chia sẻ của anh Thian Lung Jong, thành viên MDRT 14 năm đến từ Kuching, Malaysia. “Tuy nhiên, tôi vẫn nói là có thể làm được, vì phương châm của tôi là cam kết và tìm ra hướng đi.”

Một câu trả lời tuyệt vời từ Chủ tịch Mạng lưới Quỹ Từ thiện — một uỷ ban vừa được thành lập trong năm tài chính 2023 để mở rộng hoạt động đào tạo, truyền thông và gắn kết cho thành viên với Quỹ Từ thiện MDRT — khi anh được hỏi về những yếu tố dễ dàng trong vai trò của mình. Câu trả lời sâu sắc, đầy cảm hứng này của Jong phản ánh sự tận tuỵ và cam kết của Quỹ từ thiện trong việc hỗ trợ các tổ chức trên toàn cầu có ý nghĩa với thành viên MDRT.

Mạng lưới Quỹ Từ thiện, đại diện cho 12 quốc gia, bao gồm 14 thành viên và 3 thành viên Quỹ Từ thiện MDRT, sẽ khuyến khích thành viên tham gia làm tình nguyện viên, quyên tặng và giới thiệu tổ chức từ thiện xin tài trợ thông qua Chương trình Tài trợ Toàn cầu.

Chương trình này hoạt động như thế nào? Có thể kể đến một số cách như sáng kiến trên mạng xã hội, tương tác cá nhân và gắn kết cùng Ủy ban Liên lạc Thành viên tại địa phương. Đối với Jong, mục tiêu sẽ là làm việc cùng nhân viên Quỹ Từ thiện MDRT, theo dõi và khuyến khích thành viên Mạng lưới cố gắng đạt mục tiêu hàng tháng.

“Tôi luôn thấy Quỹ Từ thiện MDRT có thể tiếp cận chủ động hơn để thúc đẩy các dự án cũng như sự hiện diện của Quỹ,” Jong nói. “Theo tôi, tạo ra Mạng lưới là một ý tưởng rất tuyệt vời. Gắn kết con người chắc chắn sẽ có ý nghĩa hơn.”

Đăng ký tham gia ngay vào Chương trình Tài trợ Toàn cầu

Toàn bộ thành viên MDRT đều có cơ hội đặc biệt để giới thiệu một tổ chức từ thiện họ quan tâm xin tài trợ thông qua Chương trình Tài trợ Toàn cầu, tài trợ cho nhiều dự án từ thiện khác nhau trên toàn thế giới.

Thời gian đăng ký trực tuyến (bằng chín ngôn ngữ) sẽ mở từ tháng 5 năm 2023 và hạn chót đăng ký là ngày 1 tháng 9 năm 2023. Quy trình đăng ký có hai bước:

Bước 1: Thành viên MDRT đề nghị tổ chức từ thiện đủ điều kiện gửi đơn xin tài trợ.

Bước 2: Thành viên MDRT viết thư giới thiệu về tổ chức từ thiện. Tổ chức từ thiện nộp đơn xin tài trợ bao gồm thông tin chương trình và kinh phí.

Tìm hiểu thêm tại mdrtfoundation.org/grant-programs.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Thian Jong thian@jmh.my