Log in to access resources reserved for MDRT members.
  • Học hỏi
  • >
  • Lợi ích các cuộc họp trực tuyến và kỹ năng mà tư vấn viên tài chính cần có để toả sáng trong thời đại công nghệ

Thg3 23 2023

Lợi ích các cuộc họp trực tuyến và kỹ năng mà tư vấn viên tài chính cần có để toả sáng trong thời đại công nghệ

Hiểu được phương pháp “Phá băng” - yếu tố then chốt giúp các chuyên gia tư vấn tăng cao uy tín, duy trì mối quan hệ với khách hàng và thuyết phục được các khách hàng tiềm năng.

CHỦ ĐỀ ĐƯỢC BÀN TỚI