Log in to access resources reserved for MDRT members.
  • Học hỏi
  • >
  • Bí quyết đơn giản để có được giới thiệu từ mạng xã hội

Thg6 28 2023 / Annual Meeting

Bí quyết đơn giản để có được giới thiệu từ mạng xã hội

Có được khách hàng mới qua mạng xã hội đôi khi có thể được xem là quá phức tạp, hay có thể là do không biết cách tận dụng nó. Brown chia sẻ những cách thức sáng tạo và nhất quán để tận dụng mạng xã hội nhằm tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn và phát triển doanh nghiệp của bạn.

Chủ đề được bàn tới