Log in to access resources reserved for MDRT members.
  • Học hỏi
  • >
  • Gặp gỡ mọi người, gặp gỡ mọi người, gặp gỡ mọi người

Thg6 28 2023 / Annual Meeting

Gặp gỡ mọi người, gặp gỡ mọi người, gặp gỡ mọi người

Haddad mô tả cách ông vượt qua cảm giác bị chối bỏ và cám dỗ muốn bỏ nghề và thay vào đó tìm ra động lực để tiến lên và đạt được thành công. 

Chủ đề được bàn tới