Log in to access resources reserved for MDRT members.
  • Học hỏi
  • >
  • 3 chữ R để nhanh chóng xây dựng quan hệ thân thiết

Thg8 28 2023 / Global Conference

3 chữ R để nhanh chóng xây dựng quan hệ thân thiết

Xây dựng mối quan hệ với ngay cả khách hàng tiềm năng khó tính nhất bằng phương pháp này, một việc tuy đơn giản nhưng đòi hỏi phải thực hành nhiều. Ng giúp bạn khám phá việc làm thế nào bạn có thể tiếp thu 3 chữ R để không chỉ cải thiện việc tìm khách hàng tiềm năng mà còn xử lý khách hàng khó nhằn.

Chủ đề được bàn tới