Log in to access resources reserved for MDRT members.

Thg8 28 2023 / Global Conference

Cái giá của sự trì hoãn

Liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, tư vấn viên biết rằng việc đợi quá lâu có thể gây hại cho khách hàng. Bệnh tật không chừa một ai. Garganera chia sẻ cách ông nói về sự thật khó khăn nhưng quan trọng này với khách hàng và chứng minh tầm quan trọng của việc mua đủ bảo hiểm vào đúng thời điểm.

Chủ đề được bàn tới