Tiếng Việt

Select Language

Tư cách thành viên
 

Yêu cầu về tư cách thành viên

Thành công trong sự nghiệp chỉ là một trụ cột phản ánh cấp độ xuất sắc của MDRT. Bên cạnh việc phải đạt một cấp độ nhất định về phí bảo hiểm, tiền hoa hồng hoặc thu nhập trong một năm, các thành viên cũng phải cam kết với các tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt. Họ phải yêu thích giúp đỡ người khác đang có nhu cầu về tài chính và bảo đảm đã được chuẩn bị sẵn trong trường hợp gặp thảm họa. Thành viên MDRT đến với nhau không phải vì giải thưởng và lợi ích cá nhân, mà để chia sẻ cách họ mang lại sự yên tâm, cứu giúp các cuộc đời và bảo vệ tương lai của khách hàng.


Yêu cầu thường niên theo từng quốc gia / Lãnh thổ

Thành viên đủ tiêu chuẩn Thành viên Court of the Table Top of the Table Hệ số Chuyển đổi

Tiền hoa hồng

Thu nhập

Phí bảo hiểm


Chỉ tiêu doanh thu tính bằng tiền nội địa được chia cho Hệ số Chuyển đổi để có khoản tiền tương đương với yêu cầu khai thác của Hoa Kỳ.


Các Phương thức Đủ tiêu chuẩn 2020

 

Quy tắc đạo đức

Thành viên Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu Đô (MDRT) luôn cần ghi nhớ rằng việc tuân thủ tuyệt đối Quy tắc đạo đức của Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu Đô sẽ giúp quảng bá tiêu chuẩn chất lượng cao nhất của thành viên. Những tiêu chuẩn này sẽ có ích cho cộng đồng và ngành dịch vụ tài chính và bảo hiểm. Vì vậy, các thành viên cần phải:

  1. Luôn đặt lợi ích tốt nhất của khách hàng lên trên lợi ích cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp.
  2. Cung cấp tiêu chuẩn cao nhất về năng lực chuyên môn thông qua việc duy trì và nâng cao kiến thức, kỹ năng và chuyên môn.
  3. Tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân, công việc kinh doanh của khách hàng.
  4. Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về các sự việc để khách hàng có thể đưa ra quyết định đúng đắn.
  5. Duy trì các qui tắc hành xử cá nhân, góp phần tạo ảnh hưởng tốt cho ngành dịch vụ tài chính và bảo hiểm cũng như Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu Đô.
  6. Bảo đảm bất kỳ sự thay thế nào của sản phẩm tài chính hay bảo hiểm đều phải có lợi cho khách hàng.
  7. Tuân thủ tất cả những qui định của pháp luật và pháp lý trong lĩnh vực đang làm.

YÊU CẦU ĐỂ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP

Khi đăng ký để trở thành thành viên MDRT, ứng viên từ các quốc gia được liệt kê dưới đây phải là thành viên có uy tín của một hiệp hội nghề nghiệp.

Úc

Bahamas

Canada

Hy Lạp

Hồng Kông

Ireland

Israel

Jamaica

Nhật Bản

Malaysia

New Zealand

Philippines

Singapore

Thái Lan

Trinidad & Tobago

Hoa Kỳ