Tiếng Việt

Select Language

Chương trình Cố vấn của MDRT. Tập hợp những người thành công để đạt nhiều thành tựu hơn nữa
Khái niệm làm cố vấn đã là một yếu tố chính của MDRT ngay từ buổi ban đầu — các thành viên giúp đỡ những người muốn tham gia để tìm giải pháp để đủ điều kiện. Đây là điều cốt yếu cho sự thành công dài hạn của thành viên được cố vấn, đồng thời rất cần thiết với các thành viên thông qua việc giữ cho họ đi đúng hướng và cùng xem lại các thực tiễn tốt nhất với đồng nghiệp. Nhưng bây giờ, còn có nhiều điều hơn nữa trong chương trình cố vấn.

Bây giờ chương trình ghép cặp trực tuyến người cố vấn-người được cố vấn hoàn toàn mới của MDRT sẽ kết nối người chưa phải thành viên với thành viên MDRT và kết nối thành viên MDRT hiện thời với những thành viên MDRT gạo cội hơn.

Người tham gia hiện thời vào Chương trình Cố vấn của MDRT có thể sử dụng tên đăng ký và mật khẩu MDRT của mình để đăng nhập.
 

““MDRT là một ngân hàng kiến thức của các chuyên gia dịch vụ tài chính. Tài nguyên lớn nhất chính là tư cách thành viên; việc tương tác với các thành viên MDRT sẽ thay đổi tư duy của bạn về sự phát triển của ngành tài chính.””

Sanjay Tolani, Ph.D., MBA

Thành viên MDRTChương trình cố vấn hoạt động như thế nào?

Thành viên và người được cố vấn có thể đến từ bất kỳ đâu trên thế giới. Những ưu tiên trong hồ sơ trực tuyến của bạn sẽ ghép cặp bạn với những đồng nghiệp được gợi ý và MDRT sẽ cung cấp công cụ cho nhóm của bạn để hướng dẫn việc cố vấn.

MỞ QUANH NĂM, TRỰC TUYẾN. CHÚNG TÔI SẼ GHÉP CẶP CHO BẠN:

Người được cố vấn – hãy hoàn thành hồ sơ của bạn, tìm kiếm các cố vấn MDRT và được ghép cặp với một thành viên sẵn lòng đưa bạn tới nơi bạn muốn tới.

Các cố vấn – hãy truyền đạt kiến thức cho một hoặc nhiều tư vấn viên tài chính khác đang tìm kiếm lời khuyên về chuyên môn

MDRT sẽ gửi đến bạn những công cụ giúp mối quan hệ của bạn tiến triển để bạn có thể:

 • Thực hiện chương trình 12 tháng
 • Cùng đặt ra các mốc quan trọng
 • Cùng đặt mục tiêu ở vai trò nhóm
 • Theo dõi tiến bộ của bạn

Không tốn chi phí, nhưng có một yêu cầu:

Việc bắt cặp, nội dung, bí quyết, công cụ và kết quả trong các tương tác này, tất cả đều là một phần của trải nghiệm về MDRT. Yêu cầu duy nhất là người được cố vấn chưa là thành viên hàng năm phải báo cáo tiền khai thác đạt được vào cuối năm cho MDRT.Bạn có phù hợp với chương trình cố vấn của MDRT không?Người được cố vấn chưa là thành viên
 

Người được cố vấn chưa là thành viên đang cố gắng đạt mức khai thác của MDRT

 • Bất kỳ ai trong ngành dịch vụ tài chính
 • Không là thành viên MDRT trong hơn một năm
 • Hiện chưa đạt các mức khai thác làm thành viên MDRTCố vấn đồng nghiệp MDRT cho Người được cố vấn là Thành viên

Thành viên MDRT đang muốn thăng tiến trong sự nghiệp

 • Bất kỳ thành viên MDRT nào có mong muốn phát triển nhờ mối quan hệ đồng nghiệp một-một với một cố vấn


   Cố vấn là Thành viên MDRT
 

Thành viên MDRT sẵn lòng chia sẻ con đường tới thành công của mình

 • Bất kỳ thành viên MDRT hiện tại nào mong muốn chia sẻ kiến thức của mình với các chuyên gia dịch vụ tài chính khác trong mối quan hệ cố vấn.

   
d

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, vui lòng gửi email đến địa chỉ mentoring@mdrt.org.


Hãy đến ngay với Chương trình Cố vấn của MDRT

MDRT đang đưa vào một vài thay đổi mới trong Chương trình Cố vấn của MDRT. Những cải thiện cho định dạng hiện thời sẽ bắt đầu vào cuối năm 2019, và nền tảng mới sẽ được nhân rộng trên toàn cầu vào tháng 6 năm 2020.

Chúng tôi hiểu những thách thức các nhà quản lý đại lý mới phải đối đầu khi bước chân vào nghề và chúng tôi nhận ra một cố vấn mạnh mẽ có thể tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Chương trình Cố vấn cải cách sẽ cung cấp một cấu trúc mạnh mẽ hơn và các công cụ tiên tiến - với mục tiêu tạo thuận lợi cho các mối quan hệ chất lượng giữa cố vấn và người được cố vấn. Chương trình cũng sẽ gồm các nguồn tài nguyên để giúp thiết lập mục tiêu, theo dõi cột mốc, quản lý tác vụ, phân tích dữ liệu và báo cáo tiến độ.

Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao kinh nghiệm cố vấn để gia tăng năng suất, sự tham gia và thăng tiến trong nghề.

Hỏi và Đáp về Chương trình Cố vấn của MDRT

 • Chi phí cho chương trình là bao nhiêu? Ghi danh vào Chương trình Cố vấn của MDRT là miễn phí.
 • Yêu cầu về khai thác là bao nhiêu? Không có yêu cầu về khai thác. Tuy nhiên, tiền khai thác phải được báo cáo chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 (cho năm trước) để vẫn được tiếp tục ở lại chương trình và đủ điều kiện đăng ký tham dự Hội nghị Thường niên hoặc Hội nghị Toàn cầu.
 • Khi nào tôi có thể đăng ký? Việc ghi danh vào Chương trình Cố vấn của MDRT mở suốt năm.
 • Chương trình kéo dài bao lâu? Chương trình là một kế hoạch có hướng dẫn trong 12 tháng
 • Ai đủ điều kiện làm cố vấn? Tất cả cố vấn phải là thành viên MDRT hiện thời.
 • Chương trình Cố vấn của MDRT gồm những gì? Nhóm cố vấn sẽ được phép tiếp cận Vùng tài nguyên của MDRT, cũng như nhận được email hàng tháng với một nội dung nổi bật có thể được dùng để có các cuộc nói chuyện hiệu quả. Nền tảng mới sẽ gồm việc cặp đôi trực tuyến được hỗ trợ, công cụ để thiết lập mục tiêu và theo dõi cột mốc và đào tạo về thực hành tốt nhất.
 • Tôi có thể là người được cố vấn nếu tôi từng là thành viên MDRT không? Tư vấn viên có thể không được tham gia vào chương trình với danh nghĩa là người được cố vấn nếu họ đã là thành viên MDRT hơn một năm.
 • Làm sao để tôi tham gia Chương trình Cố vấn của MDRT? Ghi danh tại mdrt.org/mentoring. Bấm vào “Ghi danh vào Chương trình” và hoàn thành hồ sơ của bạn. Hệ thống sẽ báo bạn biết và sẽ chọn cố vấn thích hợp nhất để cặp đôi với bạn.
 • Mỗi bên của cặp cố vấn-người được cố vấn đều phải cùng ghi danh phải không? Đúng.