ประกาศเกี่ยวกับการประชุม MDRT 2022

ขณะที่ปี 2022 กำลังใกล้เข้ามา MDRT กำลังพัฒนาแผนการเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับสมาชิกของเราทั่วโลก ปัจจุบัน MDRT ตั้งใจที่จะกิจกรรมสดแบบพบปะกันตลอดปี 2022 หากมีการพิจารณาว่างานประชุมแบบพบปะกันไม่ปลอดภัยหรือถูกจำกัดโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ MDRT จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมซึ่งรวมถึงแบบเสมือนจริงด้วย สุขภาพและความปลอดภัยของสมาชิก MDRT มีความสำคัญสูงสุดสำหรับเราเสมอมา MDRT จะยังคงสื่อสารกับสมาชิกและแจ้งให้ทุกคนทราบถึงสถานการณ์เมื่อเวลาผ่านไป