สนใจร่วมเป็นวิทยากรหรือแนะนำวิทยากรที่กิจกรรมของ MDRT หรือไม่

ต้องการข้อมูลการเดินทาง?

การสมัครเพื่อการเดินทางสำหรับการประชุมประจำปี 2024 ที่แวนคูเวอร์อาจใช้เวลาสูงสุดหกเดือน โปรดเริ่มขอวีซ่า ขอการอนุมัติการเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eTA) และสมัครหนังสือเดินทางของคุณตั้งแต่วันนี้