• เรียนรู้
  • >
  • ความท้าทายที่กลุ่มศึกษาต้องเผชิญ

พ.ค. 21 2564

READ 00:00:06

ความท้าทายที่กลุ่มศึกษาต้องเผชิญ

ความท้าทายของกลุ่มศึกษาทั่วไปเหล่านี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มศึกษาของคุณ มีประสิทธิผลและประสบความสำเร็จมากที่สุด

MDRT

1.การขาดการจัดทำเอกสารที่เป็นระบบ เช่น เอกสารเกี่ยวกับเกณฑ์การมีส่วนร่วมที่เขียน เป็นลายลักษณ์อักษร และการจัดระเบียบที่ไม่ดี

2.การเป็นสมาชิกผู้สูงวัยโดยไม่มีกระบวนการ หรือแผนการในการแนะนำสมาชิกใหม่ ที่อายุน้อยกว่า เข้าสู่กลุ่ม

3.การเปลี่ยนแปลงอุปสรรคด้านกฎระเบียบ โดยไม่มีช่องทางให้กลุ่มได้ทำการศึกษา และรับมือกับปัญหา

4.ประเมินค่าใช้จ่ายต่ำเกินไปเมื่อพิจารณาถึงที่อยู่อาศัยของสมาชิกและสถานที่การประชุม

5.การขาดการสื่อสารที่เปิดเผยและตรงไปตรงมาระหว่างสมาชิก

6.ไม่สามารถสื่อสารและแก้ไขปัญหาภายในกลุ่ม

7.การขาดความเป็นผู้นำและกระบวนการหมุนเวียนผู้นำที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

8.ขาดความมุ่งมั่นในการเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมการประชุม