• เรียนรู้
  • >
  • ไขความลับสู่การเป็นผู้นำจากตลาดเกิดใหม่

พ.ค. 28 2564

WATCH 00:07:08

ไขความลับสู่การเป็นผู้นำจากตลาดเกิดใหม่

วิธีการใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขของตลาดเกิดใหม่เพื่อที่จะอยู่เหนือคู่แข่งและประสบความสำเร็จ

ศรีจันทร์ พัฒนานิตย์ (Srichan Pattananitsakul)