• เรียนรู้
  • >
  • ภาวะเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้าในการวางแผนการเงินระยะยาวอย่างไร

ส.ค. 23 2565

ภาวะเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้าในการวางแผนการเงินระยะยาวอย่างไร

ประเทศไทยกับอีกหลายประเทศทั่วโลกกำลังต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลกระทบต่อหลายแง่มุมของชีวิต เรียนรู้วิธีการรับมือกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงภาวะเงินเฟ้อ จากสมาชิก MDRT คุณธิดารัตน์ ศักดิ์สยามกุล   

โดย ธดารัตน์ ศักดิ์สยามกุล (Thidarat Saksayamkul)

หัวข้อที่ครอบคลุม