• เรียนรู้
  • >
  • เข้าใจสภาวะของการถูกลูกค้าปฏิเสธ และวิธีการรับมือสถานการณ์ที่เหมาะสม

ส.ค. 09 2565

เข้าใจสภาวะของการถูกลูกค้าปฏิเสธ และวิธีการรับมือสถานการณ์ที่เหมาะสม

มื่อุธุรกิจประกันมักมากับคำตอบว่า No มากกว่า Yes สมาชิก MDRT คุณเอกศักดิ์ นาคสกุล ร่วมแชร์วิธีการรับมือสถานการณ์ที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนคำปฏิเสธเป็นข้อตกลง

โดย คุณเอกศักดิ์ นาคสกุล

หัวข้อที่ครอบคลุม