• เรียนรู้
  • >
  • เรียนรู้ศิลปะแห่งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเทคนิคต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการทำงานจริง

พ.ย. 02 2565

เรียนรู้ศิลปะแห่งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเทคนิคต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการทำงานจริง

การสื่อสารให้เข้าใจและตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นปัจจัยแรกในการเข้าถึงลูกค้าและเป็นประตูสู่ความสำเร็จ ดังนั้นในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินคุณควรรู้จักศิลปะในการสื่อสาร เพื่อให้สามารถวางแผนและมอบคำปรึกษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้าได้ มาเรียนรู้ศิลปะในการพูดจากสมาชิก MDRT คุณ ธนพรรณ สถิรวาณิช

ธนพรรณ สถิรวาณิช Tanapan Sathiravanich