• เรียนรู้
  • >
  • ทำไมอายุของลูกค้าจึงสำคัญ: กุญแจสู่เทคนิคการสร้างบทสนทนาที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าในแต่ละช่วงอายุ

ส.ค. 01 2565

ทำไมอายุของลูกค้าจึงสำคัญ: กุญแจสู่เทคนิคการสร้างบทสนทนาที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าในแต่ละช่วงอายุ

การสร้างบทสนทนาที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละวัย เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการขาย โดยสมาชิก MDRT คุณกิตตินันท์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ร่วมแชร์เทคนิคเข้าหาลูกค้าแต่ละวัยให้ตรงจุด

โดย คุณกิตตินันท์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

หัวข้อที่ครอบคลุม