• เรียนรู้
  • >
  • จากคุณสมบัติสมาชิก MDRT สู่คุณสมบัติสมาชิกระดับ Top of the Table ใน 4 นาที

ส.ค. 31 2565 / Global Conference

จากคุณสมบัติสมาชิก MDRT สู่คุณสมบัติสมาชิกระดับ Top of the Table ใน 4 นาที

เรียนรู้แนวคิดง่ายๆ ที่ถ่ายทอดได้ ซึ่งจะพาคุณจากคุณสมบัติสมาชิก MDRT สู่คุณสมบัติสมาชิกระดับ Top of the Table ในเวลาเพียงสี่นาที

โดย Anthony Matthews Jones, BSc(Hons), QFA

หัวข้อที่ครอบคลุม