• เรียนรู้
  • >
  • ความสำคัญของการสร้างแบรนด์และสิ่งที่ควรคำนึง สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

ธ.ค. 21 2565

ความสำคัญของการสร้างแบรนด์และสิ่งที่ควรคำนึง สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

ภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ คือปัจจัยอันดับหนึ่งที่ลูกค้านำมาพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ดังนั้น การสร้างแบรนด์ โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ จึงมีความสำคัญ ขณะเดียวกัน ก็มีสิ่งที่ควรพึงระวังอยู่เสมอ เหมือนที่สมาชิก MDRT คุณณัฏฐ์ ศุภณัฐกุลนันท์ ได้กล่าวว่า “คอมเม้นท์เสร็จแล้ว ก่อนจะกด Enter แนะนำว่าให้ช่างใจคิด แล้วอาจจะต้องเปลี่ยนใจ กด Delete แทนค่ะ”

โดย คุณณัฏฐ์ ศุภณัฐกุลนันท์ Natt Supanatkullanan

หัวข้อที่ครอบคลุม