Log in to access resources reserved for MDRT members.
  • เรียนรู้
  • >
  • ทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ แม้มีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
ทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ แม้มีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
ทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ แม้มีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้

ต.ค. 12 2566

ทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ แม้มีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้

ในทุกการทำงานย่อมมีอุปสรรคระหว่างทาง โดยอุปสรรคทั้งหลายนั้นอาจจะมาจากทั้งปัจจัยภายในที่เราสามารถควบคุมได้และปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม การทำงานให้มีประสิทธิภาพทั้งๆที่อาจจะมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้มารบกวนนั้นถือเป็นเรื่องท้าทายสำหรับทุกคน คุณพลอยชา เกิดสะอาดยิ่งรวี สมาชิก MDRT แชร์ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ผ่านสถานการณ์การมีปัจจัยภายนอกเข้ามีผลกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมแนะนำเคล็ดลับในการรักษาและเสริมสร้าง Productivity Level (ผลิตภาพ) อย่างสม่ำเสมอ 

หัวข้อที่ครอบคลุม

ความสามารถในการทำงานหรือผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับหลาย ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้หรือเปลี่ยนแปลงให้เป็นตามที่เราต้องการได้ โดยสิ่งหลักๆเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวเรา เช่น วิธีหรือแนวทางการเลือกที่จะบริหารจัดการทรัพยากรในมือ การทำงานในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแบบแผนที่ใช้เสนอแก่ลูกค้า วิธีในการเข้าหาลูกค้า สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ว่าจะทำออกมาในรูปแบบใด  

ในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงตามใจต้องการได้ อาธิ การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม การเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านของช่วงการเมืองและกฎหมาย ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงมหภาคที่อาจฟังดูยิ่งใหญ่ แต่เรื่องเล็กน้อยอย่างอารมณ์ของลูกค้าถือเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราได้เช่นกัน 

ควบคุมไม่ได้ ไม่ได้แปลว่าไม่ดี 

อย่างไรก็ตามปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็ไม่ได้ส่งแค่ผลลัพธ์เชิงลบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ผลลัพธ์เชิงบวกก็มีเช่นกัน คุณพลอยชฎา เล่าว่า เหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมหากเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกเช่น บ้านเมืองสงบ เศรษฐกิจดี มีเงินหมุนเวียนในระบบเยอะ ก็จะทำให้ผู้คนมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น การซื้อประกันหรือวางแผนการเงินก็จะเกิดขึ้นมากขึ้น แต่ถ้าหากสถานการณ์บ้านเมืองหันเหไปอีกทางหนึ่ง ผลลัพธ์ก็จะออกมาตรงกันข้าม หรืออย่างล่าสุดเกิดโรคโควิดระบาด สิ่งนี้อาจจะเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดี ข้อเสียคือผู้คนเจ็บป่วยล้มตายเยอะ แต่นั่นก็ทำให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจกับการทำประกันสุขภาพมากขึ้น ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาพยาบาล คุณภาพในการดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการวางแผนการเงินด้วยเช่นกัน หรืออาจจะเป็นอีกสิ่งนึงที่จริง เราในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินต้องพบเจออยุ่ตลอด ไม่ว่าจะไปพบเจอลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเดิม อารมณ์ของลูกค้าถือเป็นสิ่งที่ต้องเจอแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเราเองก็ไม่สามารถควบคุมได้เช่นกัน ดังนั้นถ้าลูกค้าอารมณ์ดี การคุยงานหรือวางแผนทางการเงินในวันนั้นก็อาจจะราบรื่นมากขึ้น แต่หากลูกค้าอารมณ์ไม่ดีในวันนั้น เราอาจจะต้องใช้จิตวิทยาเพิ่มมากขึ้นในการควบคุมสถานการณ์และพยายามมากขึ้นในการพูดคุยหาวิธีวางแผนการเงินสำหรับลูกค้าในวันนี้”  

ตื่นตัวและเตรียมพร้อมตั้งรับ 

ในทุกการเปลี่ยนแปลงมีหลายมุมมองให้เราได้ศึกษาและพยายามประคับประครองหรือปรับปรุง พัฒนาสถานการณ์นั้น ให้ดียิ่งขึ้น คุณพลอยชฎา  กล่าวว่า ในภาวะที่ประเทศมีการระบาดของโรคโควิด19 เราก็ได้มีการสร้างความคุ้มครอง วางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า โดยผ่านระบบ I sign และในช่วงนี้ก็ได้มีลูกค้าติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นการหาห้องพักในโรงพยาบาล หรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ซึ่งขาดตลาดในช่วงนั้น เราก็ได้มีการช่วยเหลือ แบ่งปัน และประสานงานกับทางโรงพยาบาลให้อย่างเต็มที่ ทำให้หลังจากนั้นก็ได้มีเคสที่เกิดจากการบอกต่อเยอะมาก จะเห็นได้ว่าในวิกฤติก็ยังมีโอกาสในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน การตื่นตัวและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าปัจจุบันซึ่งอาจะส่งผลถึงการบอกต่อของลูกค้าแก่เพื่อนฝูงหรือคนสนิทต่อไป อีกทั้งยังสร้างความไว้วางใจ เชื่อใจมากขึ้นกับลูกค้าเดิมว่าลูกค้าเลือกคนถูกแล้วในการมาเป็นที่ปรึกษาของเขา  

การไม่หยุดเรียนรู้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญ ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมีอะไรให้เรียนรู้อยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์บ้านเมือง ค่ารักษาพยาบาลของแต่ละโรงพยาบาล แบบประกันที่มีอัพเดทอยู่เรื่อย ๆ และสิทธิพิเศษที่ลูกค้าเราจะได้รับ รวมถึงตราสารทางการเงินที่เกิดขึ้นมาใหม่ สิ่งเหล่านี้ก็ต้องเรียนรู้ไว้ เพื่อเอาไว้พูดคุยกับลูกค้า ให้สมกับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนประกันชีวิตคุณพลอยชฎา เสริม   

รวมเคล็ด(ไม่)ลับในการเสริมสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

จากบทความของ CW TOWER การจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นหนึ่งสิ่งที่จะช่วยให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการวางแผนก่อนทำงานในทุก ๆ ครั้งยังจะช่วยในส่วนนี้อีกด้วย เนื่องจากเราจะสามารถประหยัดทรัพยากรและจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนก็เช่นกัน การกำหนดเป้าหมายในแต่ละวันว่าวันนี้จะต้องทำงานชิ้นใด ส่วนใด ทั้งหมดกี่ชิ้นก็จะสามารถช่วยให้เรามีแรงผลักดันในการทำงานในแต่ละวันมากขึ้น คุณพลอยชฎา แนะนำว่า การตั้งเป้าหมายไว้สูงๆ จะช่วยให้เรามีความพยายามเอาชนะหรือทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ และต่อให้ยังไม่ได้ตามเป้าหมายแต่ก็ทำให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพอยู่และอีกหนึ่งเคล็ดลับที่สำคัญในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินคือการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน การมองโลกในแง่ดีหรือพยายามทำความเข้าใจ ใช้เหตุผลในการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าจะช่วยให้การทำงานของเรานั้นง่ายและสนุกยิ่งขึ้น 


Contact: MDRTEditorial@teamlewis.com