Log in to access resources reserved for MDRT members.
Q&A: Byeong Hoon Choi, MBA
Q&A: Byeong Hoon Choi, MBA

พ.ย. 01 2566 / Round the Table Magazine

Q&A: Byeong Hoon Choi, MBA

Byeong Hoon Choi, MBA ต้องการสยายปีกจากการเป็นที่ปรึกษาสำหรับบุคคล เพื่อไปทำงานหนักและเติบโตในฐานะที่ปรึกษาองค์กร

หัวข้อที่ครอบคลุม

Byeong Hoon Choi, MBA ต้องการสยายปีกจากการเป็นที่ปรึกษาสำหรับบุคคล เพื่อไปทำงานหนักและเติบโตในฐานะที่ปรึกษาองค์กร

คุณมาเป็นที่ปรึกษาองค์กรได้อย่างไร

เนื่องจากเป็นเรื่องที่ผมไม่คุ้นเคย ผมจึงเรียนในช่วงสองปีแรกกับที่ปรึกษาองค์กรอาวุโส ตัวแทนด้านภาษี ทนายความด้านแรงงาน และผู้เชี่ยวชาญอื่นเป็นเวลาสองถึงสามชั่วโมงในตอนเช้า ผมจึงเตรียมตัวเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาองค์กรในขณะที่ช่วยพวกเขา แต่ยิ่งการชดเชยจุดอ่อนของผมในฐานะที่ปรึกษาองค์กรยากเท่าใด เวลาที่ผมใช้กับลูกค้ารายบุคคลยิ่งน้อยลงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผมยังคงสามารถใช้ความพยายามและยึดมั่นกับงานประจำวันที่จะปิดให้ได้สามข้อตกลงต่อสัปดาห์ ผมได้รับประสบการณ์ที่ปรึกษากับลูกค้าองค์กรโดยการการพบกับห้าถึงเจ็ดบริษัท สองถึงสามวันต่อสัปดาห์เป็นเวลาสองถึงสามเดือน ผมยังคงเรียนอยู่ ขยายเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาเพื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดรวมทั้งประสบการณ์ของพวกเขา

การเป็นที่ปรึกษาองค์กรต้องมีกรอบความคิดแบบใดบ้าง

ความกล้าคือสิ่งสำคัญสำหรับที่ปรึกษาองค์กร ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะคาดหวังสูง และการแข่งขันก็หนัก การทำงานต่างจากการให้คำปรึกษาบุคคลพอสมควร เพราะมีงานที่ต้องทำซ้ำ จำเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์หรือการเปรียบทียบกับกรณีของบริษัทอื่นเป็นบางครั้งคราว สิ่งที่ตามมา การให้คำปรึกษาองค์กรต้องมีความยืดหยุ่น การสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่องกับผู้เชี่ยวชาญ และการจัดระเบียบและพัฒนาเครือข่ายจากข้อเสนอแนะของพวกเขา

การให้คำปรึกษาลูกค้าองค์กรแตกต่างจากการให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคลอย่างไร

ข้อแตกต่างข้อหนึ่งคือลูกค้าองค์กรมักเรียกร้องความสมบูรณ์แบบ แต่การจะสมบูรณ์แบบทุกเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นจึงต้องจัดการงานแบบเป็นทีมและกำหนดขอบเขตของงานกับความรับผิดชอบกับลูกค้าองค์กร เพื่อให้ความสัมพันธ์ที่สร้างแข็งแกร่ง และเกิดผลลัพธ์ด้านบวก งานของเราจำเป็นต้องสร้างผลลัพธ์ภายในเวลาที่กำหนด ดังนั้นกระบวนการมีความสำคัญยิ่งกว่า ซึ่งทำให้การกำหนดขอบเขตของงานมีความสำคัญ เมื่อเป็นลูกค้าองค์กร สิ่งที่สำคัญมากคือผมอุทิศตนเพื่อบรรลุเป้าหมายกับพวกเขาโดยการกำหนดเป้าหมายร่วมกันการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน และการมอบหมายผู้เชี่ยวชาญในกับลูกค้าเมื่อจำเป็นต้องมีโซลูชัน

คุณมองเห็นอนาคตของคุณในฐานะที่ปรึกษาองค์อย่างไร

มีบริษัทที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงที่หลายคนเคยได้ยินชื่อ หลายแห่งอยู่ในอเมริกา แคนาดา และยุโรป เมื่อผมเข้าร่วมการประชุมประจำปี MDRT ในอเมริกาและแคนาดา ผมพบว่าที่ปรึกษาในตลาดการเงินที่ก้าวหน้ามีการพัฒนาไปขนาดไหนและที่ปรึกษาควรเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อตอบความต้องการบางอย่างของลูกค้า เป้าหมายขั้นสูงสุดของผมคือการเติบโตไปกับลูกค้าผ่านการให้คำปรึกษาองค์กร อาจใช้เวลานาน แต่ผมต้องการที่จะสร้างระบบส่วนบุคคลหรือโครงสร้างที่จะพัฒนาความสามารถของผม สร้างความเติบโตให้กับองค์กรที่ช่วยลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีกำไร และสร้างความเติบโตแบบมุ่งเน้นคุณค่า เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับลูกค้า

Byeong Hoon Choi เป็นสมาชิก MDRT 14 ปีจากกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ติดต่อเขาได้ที่ sharpchoi@gmail.com