Log in to access resources reserved for MDRT members.
Q&A: เกศิณี เพ็ชรแสนงาม
Q&A: เกศิณี เพ็ชรแสนงาม

ม.ค. 03 2566 / Round the Table Magazine

Q&A: เกศิณี เพ็ชรแสนงาม

เกศินี เพชรแสงงาม ตระหนักดีว่าการวางแผนทางการเงินจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามอายุ ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อเธอเตรียมการให้คำปรึกษาแก่ผู้มุ่งหวังและลูกค้า คำแนะนำของเธอจึงขึ้นอยู่ว่าพวกเขากำลังอยู่ในช่วงชีวิตไหน

หัวข้อที่ครอบคลุม

คุณจัดประเภทลูกค้าของคุณอย่างไร

ลูกค้าจะถูกจัดประเภทอยู่ในหนึ่งในสามประเภท กลุ่มแรกคือกลุ่มเด็กถึงอายุ 21 ปี เน้นครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลและแผนการศึกษา ถัดมา แบ่งกลุ่มการทำงานระหว่างผู้ที่มีอายุ 22-45 ปี ซึ่งมีข้อกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล และคนอายุ 46-59 ปี ซึ่งฉันพยายามเน้นไปที่การเพิ่มพูนความมั่งคั่งก่อนวัยเกษียณ กลุ่มสุดท้าย มีกลุ่มคนเกษียณอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และฉันจัดการเรื่องการดูแลสุขภาพ การถ่ายโอนความมั่งคั่งและการเตรียมพินัยกรรม

คุณจะจัดการกับการวางแผนสำหรับลูกค้าอายุ 22 ถึง 45 ปีในประเภทการทำงานอย่างไร

ฉันจะนำเสนอกลยุทธ์สามประการโดยแนวทางหนึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้ลูกค้าทั้งประกันและการลงทุนในแผนเดียว ดังนั้นหากมีปัญหาทางการเงินที่ทำให้ผู้ถือกรมธรรม์ต้องหยุดชำระเบี้ยประกัน ก็ยังมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตราบเท่าที่การลงทุนในกรมธรรม์มีมูลค่า แผนกประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มลูกค้าวัยทำงานที่ยังไม่ได้สร้างครอบครัว พวกเขาสบายใจได้เพราะได้ดูแลสุขภาพระยะยาวและมีแผนสำรองสภาพคล่องเพราะสามารถถอนเงินสดจากแผนได้โดยการขายหน่วยลงทุน

คุณมีกลยุทธ์อื่น ๆ มั้ยสำหรับกลุ่มทำงานนี้

ฉันเน้นการเกษียณอายุและการวางแผนภาษีและอธิบายให้ลูกค้าของฉันทราบว่าการวางแผนระยะยาวทำผ่านประกันสะสมทรัพย์และประกันบำนาญได้อย่างไร หากพวกเขาเข้าใจถึงประโยชน์ของการวางแผนระยะยาว พวกเขาก็สามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตทั้งหมดได้ง่ายและเร็วขึ้น ตลอดเส้นทาง เราจะทบทวนแผนชีวิตของเราปีละครั้งหรือสองครั้ง

นอกจากนี้ ฉันยังแนะนำการทำความคุ้มครองการประกันภัยเพื่อให้มั่นใจถึงมาตรฐานการครองชีพของคนที่เรารัก เช่น พ่อ แม่ ลูกในกรณีที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต เราคำนวณจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหมาะสมโดยใช้แนวคิดความต้องการ ซึ่งเราพิจารณาจากความต้องการของครอบครัวในการชำระหนี้ที่มีอยู่ และความต้องการรายได้ตามความสามารถในการหารายได้ของหัวหน้าครอบครัวในขณะที่เขาหรือเธอยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันเกษียณอายุ ฉันจะดูวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น การมีกองทุนการศึกษาสำหรับเด็ก ดังนั้น ฉันขอแนะนำให้ลูกค้าในกลุ่มวัยทำงานที่มีเงินเดือนขั้นต่ำ 100,000 บาทไทย ให้พิจารณาทุนประกันเริ่มต้น 10,000,000 บาท

Kaseenee Phetsaenngam เป็นสมาชิก MDRT ห้าปีจากจังหวัดลําปาง ประเทศไทย ติดต่อเธอได้ที่ bee_kasenee@hotmail.com