Log in to access resources reserved for MDRT members.
Q&A: Pinyo Sangvanangkul
Q&A: Pinyo Sangvanangkul

ก.ย. 01 2566 / Round the Table Magazine

Q&A: Pinyo Sangvanangkul

Pinyo Sangvanangkul มองว่าประชากรผู้สูงอายุเป็นโอกาสที่จะให้ความสำคัญด้านการตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้

หัวข้อที่ครอบคลุม

Pinyo Sangvanangkul มองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ จะกำหนดกลุ่มประชากรสูงอายุนี้เป็นกลุ่มเป้าหมาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ 

อะไรคือความต้องการหลักของผู้สูงอายุ

พวกเขาต้องการความอุ่นใจจากหลักประกันความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับตนเองและคนที่ตนรัก นั่นอาจมาจากการมีกองทุนรักษาพยาบาลที่เพียงพอซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการเกษียณอายุของพวกเขาและยังมีเงินออมเพื่อการเกษียณที่เพียงพอเพื่อจัดสรรเงินบางส่วนสำหรับมรดกเพื่อส่งต่อไปยังลูกหลานของพวกเขา

อะไรคือความกังวลหลักของลูกค้ากลุ่มนี้

ลูกค้าของผมในกลุ่มผู้สูงอายุแสดงความกังวลหลักสี่ประการ ประการแรกคือต้องการมีสุขภาพที่ดีและไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ลูกค้าต้องแน่ใจว่ามีเงินเพียงพอสำหรับค่ารักษาพยาบาลโดยไม่กระทบต่อแผนการเงิน ประการที่สองคือการมีกองทุนเกษียณอายุที่เพียงพอสำหรับความต้องการขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ประชากรสูงวัยทำงานมาเกือบทั้งชีวิต ดังนั้น ชีวิตหลังเกษียณจึงควรมีความสุข ประการที่สาม การกระจายการลงทุนมีความสำคัญ เนื่องจากประชากรสูงอายุสามารถรับความเสี่ยงได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นการเก็บรักษาทุนจึงมีความสำคัญมาก แนวทางปฏิบัติทั่วไปคือการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์และตราสารต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สุดท้ายคือการจัดการและส่งต่อทรัพย์สินและทรัพย์สินที่สะสมมาตลอดชีวิตของลูกค้าอย่างยุติธรรมเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนพอใจและได้รับประโยชน์จากมรดก

คุณใช้เทคนิคใดที่ลูกค้ารู้สึกว่าเหมาะสมกับพวกเขา

คุณต้องพูดคุยกับลูกค้าสูงอายุในภาษาของพวกเขาจริง ๆ สิ่งสำคัญคือคำพูดของคุณไม่เป็นทางการเกินไป และคุณอย่าใช้คำวัยรุ่นมากเกินไป เนื่องจากลูกค้าสูงอายุอาจไม่เข้าใจ นำเสนอข้อมูลอย่างจริงใจและตรงไปตรงมา และบอกให้ชัดเจนว่าสิ่งใดที่ทำได้และทำไม่ได้ ให้รายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดแก่พวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถ ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

ความท้าทายกับลูกค้าสูงอายุคืออะไร

เวลาสำหรับการวางแผนมีน้อยเกินไป นอกจากนี้ เงินที่สามารถจัดการได้ไม่เพียงพอที่ จะสร้างสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้มีในอนาคต และมีการคาดหวังผลตอบแทนที่ไม่สมจริง ทั้งหมดนี้เป็นการทำงานกับลูกค้า โซลูชันคือต้องวางแผนการเกษียณอายุสองรอบ คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเกษียณอายุเมื่ออายุ 60 ปี โดยมีแหล่งเงินทุนจากหลายแหล่ง เราขอแนะนำให้ลูกค้าจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้เมื่ออายุ 60 ปี และนำเงินที่เหลือไปลงทุนในการกระจายความเสี่ยง แล้วพอถึงอายุช่วง 70 ถึง 75 ปีก็สามารถใช้เงินที่วางแผนไว้กับเราได้ หากลูกค้าไม่สามารถจัดสรรเงินที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม พวกเขาจะประสบปัญหาไม่มีเงินเพียงพอในการดำรงชีวิต

Pinyo Sangvanangkul เป็นสมาชิก MDRT เก้าปี จากกรุงเทพ ประเทศไทย ติดต่อเขาได้ที่ pinyoya@hotmail.com