Log in to access resources reserved for MDRT members.
Q&A: Tanapan Sathiravanich
Q&A: Tanapan Sathiravanich

มี.ค. 09 2566 / Round the Table Magazine

Q&A: Tanapan Sathiravanich

ประตูที่นำไปสู่การได้ลูกค้าของ Tanapan Sathiravanich คือการศึกษาทางการเงิน

หัวข้อที่ครอบคลุม

ประตูที่นำไปสู่การได้ลูกค้าของ Tanapan Sathiravanich คือการศึกษาทางการเงิน

บ่อยครั้งที่ที่ปรึกษาใช้ทฤษฎีที่ดึงมาจากห้องเรียนหรือเอกสารอย่างหนาและให้ข้อมูลมากเกินไปแก่ลูกค้า Sathiravanich กล่าวว่า กุญแจสำคัญในการถ่ายทอดว่าการวางแผนการเงินนั้นสำคัญ ไม่ใช่เป็นภาระ แต่คือการสื่อสารคำแนะนำที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

คุณพบว่าลูกค้าและผู้มุ่งหวังมีความเข้าใจผิดอะไรบ้าง

ลูกค้ามักจะคิดว่าการซื้อประกันชีวิตเป็นค่าใช้จ่าย เราต้องทำให้พวกเขาเห็นว่าการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเป็นแผนบริหารความเสี่ยงที่ใช้เงินน้อยแต่ปกป้องความมั่งคั่งได้สูงเกือบ 100% ด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

อะไรคืออุปสรรคสำคัญในการสื่อสารที่ดี

การจัดการทีมของตัวเองทำให้ฉันเห็นคนสองกลุ่ม กลุ่มแรกพูดเร็วและอีกกลุ่มพูดช้าเกินไป เมื่อเราพูดเร็วเกินไป ลูกค้าจะรู้สึกหนักใจในการตัดสินใจวางแผน การเงินกับเรา เมื่อฉันพูดช้าเกินไป พวกเขาอาจหงุดหงิดกับความเร็วของข้อมูลทั้งหมดที่เราพยายามแบ่งปัน เพื่อแก้ปัญหานี้ ก่อนการประชุม ฉันจะเขียนบททั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่จะพูดคุยกับลูกค้า และในระหว่างการประชุม ฉันพยายาม พูดเป็นย่อหน้าตามสิ่งที่ฉันต้องการจะพูดและเว้นช่องว่างสำหรับคำถามต่าง ๆ

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความแตกต่างได้อย่างไร

ความท้าทายสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินคือการทำการนัดหมายกับลูกค้า ทำอย่างไรให้ลูกค้ารู้สึกอยากคุยกับเรา ในการโทรนัดหมายกับลูกค้า เราจะใช้บทสนทนาที่ตรงไปตรงมา ตัวอย่างเช่น เราจะบอกลูกค้าว่าเรามาจากบริษัทประกันชีวิต และเราอยากแนะนำแผนสำหรับความคุ้มครองชีวิตที่มีผลรวมสูงสำหรับ พวกเขาและค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรหลานของพวกเขา เราบอกว่าเราจะใช้ประกันชีวิตเป็นผลิตภัณฑ์หลักในการวางแผนทางการเงิน

คุณมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เราว่ายน้ำไม่เก่งจากการเรียนแค่ในห้องเรียนหรือจากการอ่านในห้องสมุด คุณจะว่ายน้ำได้ดีก็ต่อเมื่อคุณกระโดดลงไปในสระและว่ายน้ำทุกวันจนกว่าคุณจะเชี่ยวชาญในการเคลื่อนไหวที่คุณต้องปรับปรุง พบปะกับลูกค้าจำนวนมาก เพราะเมื่อคุณทำงานมากพอ การนำเสนอและการสื่อสารของคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Tanapan Sathiravanich เป็นสมาชิก MDRT เก้าปี จากกรุงเทพ ประเทศไทย ติดต่อเธอได้ที่ tanapan.jule@gmail.com