Log in to access resources reserved for MDRT members.
  • เรียนรู้
  • >
  • ความเชื่อมั่น นำไปสู่ความสำเร็จ

พ.ย. 15 2566 / Annual Meeting

ความเชื่อมั่น นำไปสู่ความสำเร็จ

ความเชื่อมั่นและความจริงใจเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับการแสวงหาลูกค้า การขาย การวางแผนการเงิน และการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า โดยยอดนักขาย คุณวิษณุ พุทธรักษามณี ร่วมเล่าประสบการณ์การขายประกันครั้งแรกที่ตัดริบบิ้นสู่ความสำเร็จให้เขา กับต้นกำเนิดคำพูที่ว่า ความเชื่อมั่น นำไปสู่ความสำเร็จ 

แรงจูงใจ